Beschrijving

In het Khovd ditrict is een groep van twintig vrouwen een bakkerij gestart. Ook al hebben ze inmiddels een kleine klantenkring opgebouwd, het is onvoldoende -gezien de verslechterende economische omstandigheden- om in hun onderhoud te voorzien.

De quarantainemaatregelen vanwege de coronapandemie bieden onverwacht nieuwe kansen, nu de grens met China dicht is en er een groeiende vraag is op de lokale markt. Door hun aanbod uit te breiden met banket voor de feestdagen in december, bruiloften en partijen, kunnen de vrouwen hun positie op de markt verbeteren. Een investering in een electrische oven en een marketingtraining om aan hun naamsbekendheid te werken, kunnen helpen deze belangrijke stap te zetten.

De gevraagde investering helpt deze vrouwen direct en bovendien een zestigtal leden in hun gemeenschap.

Geld nodig voor:

Een electrische oven en materialen, training.

Waar: Jargalant Sum (Khovd), Mongolië, Azië
Gevraagd bedrag: 1.435 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AZ-MO-1B

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

De provincie Khovd met de gelijknamige hoofdstad die ook als Jargalant Sum bekend is, ligt in het westen van Mongolië, ongeveer 1.500 km van de hoofdstad Ulaanbaatar. De provincie heeft iets minder dan 90.000 inwoners. Door de afgelegen positie is beschikbaarheid van buitenlandse hulp zeer beperkt. Volgens de Mongoolse regering moet bijna 45% van alle gezinnen in de provincie Khovd, tot de laagste inkomensgroep gerekend worden, veel meer dan het nationale gemiddelde. Leden van de gemeenschap missen de kennis, vaardigheden en bekwaamheden om hun eigen inkomen te genereren en zitten vast in cycli van afhankelijkheid van overheidssteun en de vrijgevigheid van derden.

In de provincie Khovd is bijna 35% van de beroepsbevolking werkloos, opnieuw hoger dan het nationale gemiddelde. Volgens het nieuws verloren in de winter van 2010 ongeveer 1.000 herders 400.000 stuks vee in de sneeuw. Veel van deze herders kwamen naar Jargalant Sum omdat ze geen enkele bron van inkomsten hadden. Deze voormalige herders vergrootten het aantal werklozen nog verder. Dit heeft ertoe geleid dat velen vast komen te zitten in situaties met een (te) laag inkomen zonder kansen op verbetering.

De provincie Khovd profiteert niet van mijnbouwactiviteiten die in de zuidelijke en centrale regio’s ontwikkeld worden. In plaats daarvan ziet zij zich geconfronteerd met een acuut gebrek aan infrastructuur en hoge grondstofprijzen. Bij hoge prijzen voor het levensonderhoud is het moeilijk rondkomen voor een gezin met een laag inkomen. Te meer omdat ze meestal geen onderpand hebben om een ​​banklening te kunnen krijgen.

Aanvrager

Sain Tus Center

Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:
  • 170 euro – training
  • 630 euro – electrische oven
  • 130 euro – handwerktuigen
  • 365 euro – materialen
  • 140 euro – overige kosten

Gevraagd bedrag: 1.435 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Bij voorbaat hartelijk dank!

Adoptie

Dit project is geadopteerd door familie en vrienden van Jan Geerlings.