Beschrijving

Een groep van 6 kansarme vrouwen in een marginale wijk van de stad Sullana, ten noorden van Peru, hebben besloten zich te organiseren om een sapwinkel op te zetten om  inkomsten te verdienen zodat ze beter voor hun familie kunnen zorgen.  Zij verkochten maaltijden en snacks op straat in de buurt van fabrieken en scholen, maar verdienden hier niet genoeg mee. Bovendien konden zij het werken op straat niet goed combineren met de zorg voor hun schoolgaande kinderen, met alle gevolgen van dien.  Drie van de vrouwen in de groep zijn alleenstaande moeders. Alle zes vrouwen kennen elkaar daar zij actief zijn in het buurthuis.  Deze georganiseerde vrouwen willen graag zelfstandig werken met betere werkomstandigheden zodat ze hun kinderen kunnen begeleiden en meer kunnen verdienen om aan hun basisbehoeften te kunnen voorzien. Zij vragen Melania ondersteuning voor de aanschaf van de nodige inboedel, inrichting en opzet voor een sapwinkel, zoals koelkast,  mixers, sapcentrifuges, en dergelijk.  Zij dragen bij met de aangepaste ruimte voor de winkel en de grondstof voor de voorbereiding en verkoop van diverse fruitsappen.

De vrouwen zullen hun werkrooster voor de verdeling van werk en verantwoordelijkheden samen formuleren. De vrouwen zullen het fruit direct kopen bij kleine fruitproducenten voor betere prijzen dan op de markt.

Geld nodig voor:

Apparatuur en inrichting sapwinkel ‘De Lekkernij’.

Waar: Sullana, Dept. Piura, Peru
Gevraagd bedrag: 1.855 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: LA-PE-6

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

Sullana is een stad in de regio Piura in het noorden van Peru. Sullana heeft een tropisch klimaat. In de regio groeit veel katoen, citroen en fruit. In Sullana is werkgelegenheid te vinden in 2 frisdrankfabrieken en in de landbouw. In de afgelopen jaren is de detailhandel gegroeid, met veel commerciële winkels. Deze leveren niet veel werk op en vooral niet voor laag opgeleide vrouwen. Er zijn vooral mannen die migreren naar de omringende steden op zoek naar werk en de jonge vrouwen werken in de stad als dienstmeisjes. Een groot percentage vrouwen in Sullana werkt in de informele sector, op straat of in de buurt van het centrum en doen veel moeite om op een creatieve manier het hoofd boven water te houden. Deze vrouwen hebben een duwtje nodig om armoede te kunnen doorbreken omdat het hen ontbreekt aan basiskapitaal om een kleinschalige handelsactiviteit op te starten.

Mujeres emprendedoras is een groep van zes kansarme vrouwen. Zij hebben zich georganiseerd rondom een collectieve behoefte: betere inkomens te hebben zodat zij beter voor hun kinderen en familie kunnen zorgen. Deze vrouwen willen graag zelfstandig zijn en een sapwinkel opzetten en deze samen runnen om geld te verdienen om hun levensomstandigheden te verbeteren.

Aanvrager

Mujeres emprendedoras

Type organisatie: basisgroep

Opbouw van de kosten:
  • 2 mixers
  • 2 sapcentrifuges
  • 2 waterkokers
  • 1 koelkast
  • 2 toonbanken
  • 4 houten banken
  • 3 geëmailleerde emmers
  • 3 dozijnen sap-glazen

Gevraagd bedrag: 1.855 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project is geadopteerd door mw H van Spaendonck-Kerssemakers, mw Thea Bagchus-Dellaert, e.a.