Beschrijving

Een groep van 35 weduwen in de leeftijd van 32-68 jaar willen hun inkomsten verhogen door het naaien van kleding en het weven van boodschappen tassen. Uit deze groep krijgen 20 vrouwen een naai-opleiding van 4 maanden, 36 uur per week. Dit zijn vrouwen die goed kunnen zien en voldoende capaciteit hebben om kleding te kunnen ontwerpen in verschillende patronen en maten. Een groep van 15 vrouwen die ouder zijn, niet goed rekenen en een slechter gezichtsvermogen hebben, krijgen een training van 14 dagen om boodschappen tassen te leren maken. De groep van 20 vrouwen uit de naai-opleiding sluiten hierbij aan.

Na de training volgt de productie. Het huidige naaiatelier van de groep heeft slechts twee machines en moet worden uitgebreid. Hiervoor wordt een nieuwe locatie gezocht, strategisch gelegen in de buurt van markt en winkeltjes. De tassen worden overigens ook door de vrouwen thuis gemaakt.

De groep heeft er veel vertrouwen in dat het gaat lukken. Ze zijn gemotiveerd en hebben zich goed voorbereid. Er is veel vraag naar gebruikte, maar opgeknapte kleding én naar uniformen voor schoolkinderen, jeugd- en vrouwengroepen. Als de vrouwen meer ervaring hebben gaan ze ook mooie nieuwe jurken maken van lokale stoffen voor bruiloften en begrafenissen.

Kasese is een levendige plaats, waar veel handel is en waar mensen uit de omliggende dorpen naar toe gaan voor hun boodschappen. Dan komen stevige tassen altijd goed van pas. De tassen worden gemaakt van stof, wat veel milieuvriendelijker is dan de gebruikelijke tassen van plastic.

Geld nodig voor: 

Nieuwe naaimachines, materiaal (rollen stof en garen) en inrichting van de nieuwe locatie.

Waar: Kasese, Oeganda, Afrika
Gevraagd bedrag: 2.995 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-UG-91

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

In Kasese, in Zuid West Uganda, is sinds 2016 de Kyaminyoku Widows Group actief met het naaien van kleding en het maken van manden. Hiermee verdienen ze een bescheiden bedrag, wat hard nodig is, omdat zij als weduwen ‘kostwinner’ zijn.

Weduwen komen in Kasese en omgeving veel voor, als gevolg van de rebellen opstand door de Democratic Allied Forces in West Uganda in de begin jaren ’90.  Deze vrouwen zijn vaak getraumatiseerd en niet geaccepteerd in de gemeenschap. Ze hebben geen inkomsten, maar hebben wel de zorg voor hun eigen kinderen en die van overleden familieleden. De voorzitster van de groep schrijft dat veel vrouwen in grote armoede leven, geen opleiding hebben en hun handen vol hebben aan het halen van hout en het werken op het land en op hun erf.

Aanvrager

Kyaminyoku Widows Group

Type organisatie: basisgroep

Opbouw van de kosten:
  • 1070 euro – 7 naaimachines
  • 540 euro – materialen
  • 360 euro – gereedschap
  • 375 euro – inrichting atelier
  • 640 euro – training en opleiding
  • 350 euro – marketingkosten

Eigen bijdrage: 340 euro aan huur en electriciteit

Gevraagd bedrag: 2.995 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project

Adoptie

Dit project is betaald door: RK-SCI Groningen.