Beschrijving

De St. Lucy Women Group van 33 vrouwen wil deze vrouwen en hun gezinnen in hun levensonderhoud laten voorzien door het houden van kalkoenen en het aanleggen van moestuinen. De vrouwen hebben slechts kleine stukjes grond ter beschikking en weinig financiële middelen. De keuze voor kalkoenen heeft te maken met het feit dat deze dieren maar weinig ruimte nodig hebben en makkelijk te houden zijn. Kalkoenvlees geeft goede voedingstoffen en met de mest van de kalkoenen kan de grond van de moestuinen vruchtbaar worden gemaakt. De opbrengst zal in eerste instantie voor eigen gebruik zijn, maar bij groei wordt er verkocht op de lokale markt. Met deze opbrengst kunnen nieuwe investeringen worden gedaan.

Geld nodig voor:

Aanschaf van 80 kalkoenen, groentezaad, training en begeleiding.

Waar: Rwanguhya, Kadese, Oeganda
Gevraagd bedrag: 2.415 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-UG-92

Van de totale groep vrouwen krijgen 20 vrouwen elk 4 kalkoenen. Wanneer de kalkoenen kuikens krijgen zal er tenminste 1 kuiken worden doorgeven aan een andere vrouw van de groep zodat alle betrokken vrouwen uiteindelijk minimaal vier kalkoenen hebben. Ook krijgen de vrouwen zaden om met de aanleg van een moestuin te starten.

De vrouwen worden getraind in de volgende onderwerpen:

  • Financieel en administratief management
  • Verzorgen en onderhouden van een moestuin

De training wordt gegeven aan alle 33 vrouwen. Het verbeteren van de oogst en opbrengst staat centraal.

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

Huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen komt in dit gebied veel voor. Tien vrouwen hebben daarom in 2010 een groep gevormd om dit probleem het hoofd te bieden. Het doel is om het leven van de vrouwen te verbeteren door onder andere economische onafhankelijkheid te verkrijgen.

Door het lage inkomen zijn de families niet in staat om voldoende voedzaam voedsel te verwerven. Kinderen, en vooral meisjes, gaan meestal niet naar school.

Inmiddels bestaat de groep uit 33 vrouwen die zich met verschillende activiteiten bezig houden, zoals landbouw, handwerken, muziek , drama en dans.

Aanvrager

St. Lucy Women Group

Type organisatie: associatie

Opbouw van de kosten:
  • 1560 euro – aanschaf kalkoenen + veterinaire producten
  • 640 euro – aanplant en pootzaden
  • 265 euro – training en begeleiding
  • 65 euro – overige kosten

Eigen bijdrage: 115 euro

Gevraagd bedrag: 2.415 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is gefinancierd uit een bijdrage van stichting Christine en De meiden van Mekelle