Beschrijving

Deze groep wil een kippenhouderij te beginnen. Met het uitbroeden eieren, de verkoop van kuikens en jonge kippen, kunnen ze hun inkomenspositie verbeteren. Lokaal is er veel vraag naar kippen vanuit de hotels en eethuisjes. Marktonderzoek heeft uitgewezen dat hier een veelbelovend perspectief in zit.

Gekozen is voor een lokaal kippenras omdat dit gemakkelijk te houden is, beter resistent tegen ziekten en geen speciaal -duur- voer nodig heeft.

Geld nodig voor:

Een broedmachine met een capiciteit van 5.000 eieren, die werkt op zonne-energie.

Waar: Asembo Bay, Rarieda, Kenia
Gevraagd bedrag: 3.370 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-KE-39

Het project is bedoeld om inkomen te genereren:

  • door het uitbroeden van eieren met een broedmachine (op zonne-energie) met een capaciteit van 5.000 eieren. Een ei inkoop kost Euro 0,08.
  • het fokken van kuikens tot ze 2 a 3 maanden zijn, en dan verkopen (Euro 4 tot 8 per kip). Deze jonge kippen brengen meer op dan de kuikens (Euro 0,80 per stuk).
  • tegen betaling eieren uit te broeden van niet-groepsleden (Euro 0,80 per ei).

Er is een managementteam/bestuur dat daarvoor opgeleid wordt door het bedrijf dat ook de broedmachine levert. Als die goed ingewerkt zijn wordt alles door de vrouwen zelf gedaan en beheerd.

De eerste 6 maanden wordt ervaring opgedaan.  In de jaren daarna zullen alle leden hun eigen kippenbedrijfjes krijgen. Dat wordt gefinancierd door hun eigen inkomsten. De vrouwen verwerven kennis en ervaring om hun eigen bedrijf te beginnen en zo zichzelf van inkomen te voorzien. Ze laten zien dat ook vrouwen een kippenbedrijf kunnen hebben.

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

Matokeo Halisi Development Group in in 2016 opgericht. De 20 leden behoren tot de armste in de samenleving, HIV positieve weduwen en alleenstaande moeders, niet ouder dan 40 jaar. Ze zijn niet of slecht opgeleid en kunnen daardoor nauwelijks werk vinden. Als ze het al vinden dan wordt niet meer dan Euro 1,70 per dag (8 uur) betaald. Daarvan kun je geen gezin onderhouden. Prostitutie is vaak de enige weg die voor ze openstaat.

Met eigen geld kunnen deze vrouwen mee praten in dorpsaangelegenheden. Zij en hun kinderen kunnen onderwijs volgen waardoor er meer kansen zijn op beter betaalde banen. Ze kunnen beter kind huwelijken voorkomen en jonge meisjes beschermen tegen het vroeg in verwachting raken.

Aanvrager

Matokeo Halisi Development Group

Type organisatie: Basisgroep

Opbouw van de kosten:
  • 2.840 euro – broedmachine, inclusief installatie en transport
  • 865 euro – training en begeleiding

Eigen bijdrage: 375 euro

Gevraagd bedrag: 3.330 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is geadopteerd door de sponsorbergwandeling Tour du Mont Blanc.