Beschrijving

De aanvraag is afkomstig van een groep van 5 vrouwen wonende in Esmeraldas-Ecuador. Zij wonen in een arme wijk waar de meeste families onder de armoedegrens leven. Deze vrouwen hebben geen vaste inkomens en leven van het verkopen van diverse etenswaren op straat. Door de pandemie en bewegingsbeperkingen konden ze niet meer op straat werken waardoor zij amper het hoofd boven water kunnen houden. De vrouwen hebben inkomens hard nodig en samen hebben ze het initiatief genomen om verse fruitsappen en diverse fruitproducten te maken voor verkoop in de lokale markt. Zij vragen ondersteuning van Melania voor de aanschaf van de nodige apparatuur voor de voorbereiding van verse fruit en voor de productie van diverse fruitsappen voor verkoop. 

Geld nodig voor:

De aanschaf van (huishoud)machines en inkoop van vruchten.

Waar: Esmeraldes, Ecuador
Gevraagd bedrag: 1.970 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: LA-EC-14

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Activiteiten

  • Aankoop van materialen
  • Selecteren en aankoop van vruchten
  • Het voorbereiden van alle materialen
  • Het maken van de producten, vruchtensappen
  • Uitbreiden van de verkoop mogelijkheden

Achtergrond

Esmeraldas is een stad aan de noordwestkust van Ecuador. De stad telt ongeveer 200.000 inwoners. De meeste mensen werken in de olie, de metaalindustrie en in de toeristische sector. Er zijn weinig kansen voor ongeschoolde vrouwen waardoor de meeste in de informele sector werken, zoals deze groep vrouwen van het project. Deze 5 vrouwen zijn hoofd van familie en combineren werk met het huishouden en de zorg van hun schoolgaande kinderen, Zij willen de levensomstandigheden van hun families verbeteren door als groep fruitsappen en andere fruitproducten te verkopen. Zij zullen het fruit bij kleine boerinnen kopen voor betere prijzen dan op de markt. Met de steun van Melania zal de levensomstandigheden van deze 5 vrouwen en 20 familieleden verbeteren.

Aanvrager

Mujeres “Emprendedoras de Esmeraldas”

Type organisatie: basisgroep

Opbouw van de kosten:
  • 2.615 euro – machinerie en inkoop

Eigen bijdrage: 645 euro

Gevraagd bedrag: 1.970 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is geadopteerd door stichting KOOK te Alkmaar.