Beschrijving

Smart Child Kenya bestaat uit een groep van 18 vrouwen. Ze willen herbruikbaar maandverband maken en verkopen. Op dit moment zijn er in de rurale gebieden in Kenia vaak geen hygiënische menstruatie-producten beschikbaar. Het herbruikbaar maandverband kan worden uitgewassen, in de zon gedroogd en daarna op hygiënische wijze opnieuw gebruikt worden. Hierdoor wordt voorkomen dat gewoon maandverband, na eenmalig gebruik, in het landschap wordt weggegooid bij gebrek aan een afvalophaal systeem. De vrouwen van Smart Child Kenya zullen leren hoe ze het maandverband kunnen maken en getraind worden in verkooptechnieken, boekhouding en bedrijfsvoering. Zelf zullen zelf ook training gaan geven aan meisjes en vrouwen in de gemeenschappen over de menstruele hygiëne.

Naast het maandverband, wordt er ook ondergoed geproduceerd en verkocht in het pakket. Het project richt zich op participatie van vrouwen in de maatschappij, meisjes naar school en vrouwelijke gezondheid. Bovendien heeft het project een ambitie op het vlak van duurzaamheid.

Geld nodig voor:

Productielijn herbruikbaar maandverband, ondernemerstraining.

Waar: Daiya, Limura, Kenia
Gevraagd bedrag: 3.095 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-KE-43

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

De vrouwen in Daiya wonen in sloppenwijken, zijn alleenstaande moeders of afhankelijk van hun echtgenoot. Meisjes en vrouwen verblijven gedurende hun menstruatie, soms dagen in een apart hutje, boven een gat in de grond. Om deel te kunnen nemen aan de maatschappij is maandverband uitermate belangrijk. Meisjes en vrouwen missen anders maandelijks een paar dagen school of werk, waardoor een hoger risico ontstaat om uit te vallen op school of een baan te verliezen. Dit vergroot het risico op vroege zwangerschappen of huwelijken en op financiële afhankelijkheid. In rurale gebieden in Kenia is minder kennis over menstruatie en zijn ook weinig hygiënische producten beschikbaar. Herbruikbaar maandverband zal daarom ook gezondheidswinst opleveren door het voorkomen van infecties.

Aanvrager

Smart Child Kenya

Type organisatie: basisgroep

Opbouw van de kosten:
  • 2.170 euro – productielijn
  • 1.240 euro – materiaal + klein gereedschap
  • 570 euro – ondernemerstraining

Eigen bijdrage: 885 euro

Gevraagd bedrag: 3.095 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is gefinanceerd uit fondswerving.