Betonblokkenproductie

Beschrijving

De El Ansar vrouwengroep telt 13 vrouwen, wonend in het dorp Teiba. Ze ondersteunen elkaar sinds ze getrouwd zijn met een roulerende spaarclub. Maar sinds de prijsstijgingen van begin dit jaar houden de vrouwen niets over om te sparen. Om hun kinderen van genoeg voeding te voorzien en ook hun schoolgeld te kunnen betalen, hebben de vrouwen het plan opgevat om betonbouwblokken te gaan produceren. Deze zijn de laatste jaren in Soedan in zwang geraakt, aangezien ze goedkoper zijn dan bakstenen (die van dure klei worden gemaakt). De vrouwen gaan ervan uit dat ze jarenlang kunnen profiteren van de verkoop van de bouwblokken, omdat er altijd een markt zal zijn. Ze willen de blokken verkopen in El Gezira Aba waar zo’n 50.000 zielen wonen, maar ook in de omliggende stadjes en dorpen.

Geld nodig voor:

Grondstoffen, transport, wateropslag en machines.

Waar: Teiba, Soedan, Afrika
Gevraagd bedrag: 4.485 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-SD-5

Twee van de 13 vrouwen hebben van een neef in Kosti, een nabijgelegen stad, geleerd om betonblokken te maken. Zij weten nu hoe ze de juiste hoeveelheden moeten mengen om goede cement in het blokmodel te gieten, en zullen dat de andere vrouwen ook leren.

De vrouwen gaan bij toerbeurt in groepjes van drie of vier de blokken produceren. Met behulp van reclamemateriaal willen ze hun producten in het begin aan de man of vrouw brengen. 

De opbrengsten gaan in een gezamenlijke kas. Van daaruit worden de inkomsten verdeeld over de groepsleden. Er wordt regelmatig geld opzijgezet voor onderhouds- en investeringskosten.

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

El Gezira Aba is een groot schiereiland in de Witte Nijl, ongeveer 300 km ten zuiden van de hoofdstad Khartoem. Het gebied kent een aantal dorpen waar kleine boeren wonen, en wordt, zoals de meeste buitengebieden in Soedan, aan z’n lot overgelaten. De levensstandaard van de meeste bewoners is laag. Het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft is toegenomen sinds, vorig jaar, de subsidies zijn losgelaten en de prijzen van basisgoederen met 200 tot 300 procent stegen.

Aanvrager

El Ansar Women’s Group

Type organisatie: associatie

Opbouw van de kosten:
  • 2.350 euro – betonblokmachine
  • 570 euro – wateropslag
  • 660 euro – opslag en transport
  • 725 euro – grondstoffen
  • 685 euro – vergunningen en marketing

Eigen bijdrage: 505 euro

Gevraagd bedrag: 4.485 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is gereserveerd voor adoptie door Mavotrans B.V. vanwege hun 70-jarige bestaan. 

Je kunt hun BOUWWAUW!-hoodie hier kopen. Het hele aankoopbedrag komt ten goede aan Melania.