Kippen in betere conditie

Beschrijving

De Kibenge Thwanzane Group in Uganda is een zelfhulpgroep die al langer bestaat, maar pas sinds maart 2021 officieel is geregistreerd met een eigen e-mailadres en bankrekening. Deze stap maakt de groep meer zichtbaar, minder vrijblijvend en daarmee sterker. De groep bestaat nu uit 20 leden en met de donatie van Melania gaan ze scharrelkippen houden van een lokaal ras.

De vrouwen hebben zich bewust georganiseerd vanuit het besef dat ze samen sterker staan. Hun positie als alleenstaande moeder, weduwe of jonge vrouw zonder opleiding of inkomen is kwetsbaar. Als groep proberen ze te sparen van het weinige dat ze verdienen. Ze verbouwen groenten rond het huis, verzorgen een paar kippen/eenden of werken op het land.

Met de donatie van Melania krijgt ieder groepslid 10 kippen. Na een training in het houden van kippen, maar ook in het boekhouden en het gezamenlijk opereren als coöperatief, gaan de vrouwen aan de slag op hun eigen erf. Kippen van een lokaal ras eten (van de resten) uit de groentetuin en zijn goed bestand tegen ziekten. De productie is lager omdat ze geen krachtvoer krijgen, maar de kosten ook.

Als het opfokken eenmaal op gang is gekomen, geeft iedere vrouw 4 kippen terug aan de groep voor de verkoop. Er wordt een spaarsysteem opgezet en op toerbeurt kunnen deelnemers geld lenen voor een kleine investering om hun ‘thuisproductie’ te verhogen. Ze brengen samen steeds meer kippen naar de markt. Zo gaan ze meer verdienen, meer sparen en sluiten meer vrouwen zich aan.

Geld nodig voor:

Aanschaf broed-en legkippen en hanen, drinkbakken, elementaire medicijnen en advisering ter plaatse door een dierenarts voor hygiëne, verzorging en voeding.

Waar: Bulembia Division, Kasese, Oeganda

Gevraagd bedrag: 2.180 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-UG-95

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Activiteiten

De leden van de groep gaan kippen houden van een sterk lokaal ras. Ieder lid van de groep krijgt 8 hennen en 2 hanen, dus in totaal worden er 200 kippen aangevraagd. Er zijn legkippen voor de eieren, broedkippen voor de nieuwe aanwas en haantjes voor de fok. Inkomsten komen uit de verkoop van de eieren, de hanen en de legkippen (zodra die minder produceren). Alle leden geven -als de productie op gang is – 4 kippen terug aan de groep. Deze 80 kippen worden verkocht en de inkomsten worden geboekt op de rekening van de groep.

Omdat de kippen van een sterk lokaal ras zijn, die gewend zijn om vrij rond te lopen op het erf, zijn de kosten voor kippenvoer gering. Dit soort kippen eten het afval uit de tuin en de resten van de gewassen die op het land verbouwd worden. Bovendien leveren de kippen weer mest dat gebruikt kan worden om groenten en mais te verbouwen. Zo is de cirkel rond.

 Van de verkoop van de 80 kippen die de vrouwen teruggeven aan de groep, wordt een spaarsysteem opgezet. Op dit fonds kunnen de vrouwen een beroep doen om hun kippen te beschermen tegen ziekten (o.a. dierenarts/extra vitaminen) en om roof door ratten te voorkomen (bijv. een hok voor s’ nachts). Hierdoor blijven er meer kippen in leven, groeien ze harder, stijgt de verkoop en groeit hun inkomen. Ook kunnen nieuwe leden met behulp van dit fonds aangetrokken worden, die weer meegaan doen in het system van opfokken, teruggeven&verkopen en samen sparen.

Kosten en inkomsten

De berekening is gemaakt dat 8 kippen (per groepslid) gemiddeld 320 eieren per jaar leggen en dat er 160 kuikentjes per jaar uit het ei komen. Omdat er rekening gehouden moet worden met sterfte (kippen ziekte Coccidiosis) en bijv. ratten die kuikens eten, blijven er van de 160 kuikens waarschijnlijk 100 kippen over: 80 kippen voor de verkoop en 20 kippen voor het broeden.

Naast het genoemde risico van sterfte, is het ontbreken van kennis een bedreiging voor het succes van het project. Oplossingen die gezocht worden zijn o.a. de training die gegeven wordt door de deskundige in ‘backyard farming’ van de helpdesk van Caritas Kasese, de thuisbezoeken van de dierenarts (1x2maanden) en de aanschaf van extra vitamines en schoonmaakmiddelen.

De verwachtte inkomsten voor ieder lid is 2,048,000 ugx (ongeveer 470 euro per jaar). Dat is haalbaar als een vrouw 80 kippen per jaar verkoopt voor 25.000 ugx per kip (= 2.000.000 euro) en 160 eieren voor 300/, ugx per stuk (= 48.000 ugx). Daarnaast levert het project een jaarlijkse bijdrage aan de groep, omdat alle 20 vrouwen jaarlijks 4 kippen teruggeven. Dus in totaal 80 kippen brengen 2,000.000 ugx (460 euro) op.

Aanvrager

Kibenge Thwanzane Group

Type organisatie: basisgroep

Opbouw van de kosten:
  • 1.940 euro – kippen, opstal en medicatie
  • 40 euro – vervoer
  • 270 euro – trainingen
  • 160 euro – overige kosten

Eigen bijdrage: 230 euro

Gevraagd bedrag: 2.180 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is geadopteerd door dhr. en mevr. Cremers-Bunnik