Ecologische familietuinen

Beschrijving

Een  groep van 11 vrouwen, die deelgenomen heeft aan theoretische workshops over gezond eten en zelfvoorzienende landbouw, is sterk gemotiveerd en heeft het initiatief genomen om hun kleine percelen gereed te maken voor de productie van groenten voor eigen consumptie en voor de markt. Deze vrouwen hebben geen vast inkomen en zijn erg afhankelijk van voedsel die zij op de markt kunnen kopen. Het gebied waar zij wonen kampt regelmatig met overstromingen en droogtes waardoor voedsel schaars en duurder wordt voor arme gezinnen. Met de aanleg van groentetuinen willen de vrouwen de voedselzekerheid van hun families veilig stellen. Naarmate de productie verbeterd zullen ze hun producten op de lokale markt verkopen.

Zij willen milieuvriendelijk produceren. De kosten van aanleg en onderhoud van deze milieuvriendelijke manier van kleinschalige landbouw zijn laag omdat gebruikt wordt van zoveel mogelijk natuurlijke productiemiddelen . Dit is gunstig om de producten  tegen betaalbare prijzen te verkopen. Zij vragen ondersteuning van Melania voor de aanschaf van landbouwinputs, bio-zaden, landbouwgereedschap en trainingen om milieuvriendelijk landbouw te leren beoefenen.

De praktijkgerichte duurzame landbouwtrainingen zullen gecombineerd worden met praatgroepen om de weerbaarheid van de vrouwen te versterken vooral tegen huiselijk geweld. Een door de vrouwen zelf als grootste obstakel voor hun zelfontwikkeling genoemd. 

Geld nodig voor:
 • aanschaf van beschermnetten (tegen vogels en knaagdieren)
 • gegalvaniseerde draad en landbouwgaas voor het aanleg van macrotunnels (eenvoudige structuur om gewassen te tellen in een gecontroleerde en beschermde omgeving)
 • aanschaf van biologische groentezaden: radijs, komkommer, chili, sla, koriander en bonen
 • kopen van nodige landbouwgereedschap
 • organiseren praktijkgerichte training en monitoring van de groenteelt door een lokale NGO. De trainingen vinden om de 15 dagen plaats, op het door de vrouwen voorgestelde tijdstip, met een duur van 2 uur (1 uur  theorie en 1 uur praktijk)
 • excursies aan goed functionerende boomgaarden van aromatisch en inheemse planten in de regio.

Waar: Cantón Guarjila, Chalatenango, El Salvador
Gevraagd bedrag: 3.190 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: LA-SV-20

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Activiteiten

 • Voorbereiding van de grond, gebruikmakend van bio-intensieve methode om de beschikbare grond voor de aanleg van de boomgaard te optimaliseren (eerste 2 maanden)
 • Bereiden van zaaibedden
 • Zand toevoeging op de grond voor bevordering van waterretentie in het wortelstelsel van toekomstige gezaaide groente gewassen
 • Installatie van macrotunnels die volledig moeten worden bedekt met gaas van landbouwtextiel inclusief benodigde onderdelen
 • Praktijkgerichte sessies voor beheer van de tuin: irrigatie, aanplanten, vruchtwisseling, gewasassociatie, biologische bemesting, biologische bestrijding van ziektes, e.a.
 • Drie excursies om kennis te maken met boerderijen met aromatische en inheemse planten in de regio
 • Sessies over vrouwenrechten en bestrijding van huiselijk geweld

Achtergrond

Deze groep van elf vrouwen, in de leeftijd tussen 25-45 jaar oud, woont in het Guarjila Canton van het departement Chalatenango in El Salvador. Het canton heeft een totale bevolking van 1.763 mensen, waarvan 930 vrouwen zijn. Het is een semi-stedelijke gemeenschap. Deze gemeenschap ontstond in 1987 en bestond voornamelijk uit families die 12 jaar geleefd hadden als vluchtelingen uit het buurland Honduras, op de vlucht voor het geweld van de burgeroorlog in El Salvador.

Voedselvoorziening in Guarjila is beperkt en er is weinig technische bijstand om landbouwproductiesystemen te helpen verbeteren. Daarbij komen nog de geringe toegang die vrouwen hebben tot land en de weinige kansen van vrouwen op onderwijs en betaalde arbeid. Sinds 2019 zijn enkele vrouweninitiatieven ontstaan om hun levensomstandigheden te verbeteren. Dit project zal de levensomstandigheden van 11 plattelandsvrouwen verbeteren. Indirect zullen 60 familieleden mee profiteren van de goed functionerende familietuinen als bron van inkomsten en als voedselvoorziening.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Melania ondersteunt de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dit project draagt met name bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelen.

Aanvrager

Fundasal, een ervaren NGO met brede ervaring met integrale aanpak van gemeenschapsontwikkeling op nationaal niveau. 

Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:

Totaal projectbedrag: 3.430 euro
Eigen bijdrage: 240 euro

Gevraagd bedrag: 3.190 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is geadopteerd door AFAS