Cybercafé in Mabinyu Village

Beschrijving

De groepsleden willen een computercentrum op richten waar iedereen in het dorp tegen betaling gebruik van zal kunnen maken voor computerdiensten; opzoeken van informatie, afdrukken, fotokopiëren, scannen etc.

Er zijn twee groepsleden die deskundig zijn om het centrum op te zetten en mensen op te leiden. Te beginnen met het opleiden van 2 of 3 andere leden die potentieel hebben om al snel in het centrum te kunnen werken. De opleiding bestaat uit; computergebruik, scannen, werken met een tekstverwerker, gebruik van machines om in te binden, papier te snijden en te foto kopiëren. Gebruik van social media, online marketing, bedrijfsvoering, ondernemerschap en sparen maken ook deel uit van de opleiding. Zodra het centrum goed functioneert, hiervoor wordt 3 tot 6 maanden gerekend, worden meer belangstellende leden opgeleid, ook zij kunnen in het centrum gaan werken en krijgen zo een stabiel inkomen. Belangstellende niet leden kunnen een training krijgen maar dit gebeurt tegen betaling. Het centrum verleent ook diensten tegen betaling aan dorpsgenoten.

De inkomsten van het centrum worden gebruikt voor salarissen, voor een deel wordt geld in een fonds gestort via het Table banking systeem, een systeem waar vrouwen geld inleggen en waar de leden tegen lage rente geld uit kunnen lenen om een eigen bedrijfje op te zetten. Alles onder strikte voorwaarden. Sociale controle zorgt ervoor dat het fonds op peil blijft. Een deel gaat naar Kar Geno als organisatie voor haar lopende kosten. Op deze manier krijgen de leden een vast inkomen en de organisatie wordt voor haar lopende kosten financieel onafhankelijk van externe financiering.

Geld nodig voor:

Financiering wordt gevraagd voor 10 computers, een fotokopieermachine, machine om in te binden en papier te snijden en de internetverbinding. De eigen bijdrage bestaat uit een salaris voor 1 jaar, voor de persoon die het project zal managen, de huur van het centrum, onderhoud van apparatuur, het transport ervan vanuit Kisumu en de training.

Waar: Mabinyu Village, Kenia
Gevraagd bedrag: 3.485 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-KE-42

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

In Kenia, ook op het platteland zoals in Mabinji Village neemt de vraag naar internetdienstverlening steeds meer toe vooral op het gebied van gezondheidszorg (informatie over ziektes, HIV/Aids, behandelingen), landbouw (nieuwe teeltmethoden, bestrijding van plant- en dierziekten (denk aan sprinkhanen)) etc., is er weinig toegang tot deze dienstverlening. De bewoners van Mabinji moeten vier kilometer lopen tot het dichtstbijzijnde computercentrum. De Kar Geno leden, maar ook andere dorpsgenoten, kunnen afgezien van de afstand tot een computercentrum weinig met internet. HIV-positieve vrouwen hebben te maken met veel gezondheidsproblemen, informatie via internet zou hen kunnen helpen iets aan die problemen te doen. Een bijkomend probleem is dat deze vrouwen zich geen smartphone of computer thuis kunnen veroorloven.

Aanvrager

Kar Geno | Center for Hope

Een goede bekende van Melania, is een organisatie die als doel heeft HIV-positieve vrouwen te helpen een beter bestaan op te bouwen. De meerderheid van hun 60 leden zijn dan ook HIV-positief. De organisatie is actief in gezondheidsonderwijs, landbouw, activiteiten gericht op economische onafhankelijkheid en opbouw van zelfvertrouwen. De leden van Kar Geno hebben voor het over grote deel weinig opleiding, zijn gestigmatiseerd en worden gediscrimineerd met als gevolg dat een baan die voldoende inkomen oplevert om het gezin te onderhouden buiten bereik is.

Type organisatie: Basisgroep

Opbouw van de kosten:
  • 2.265 euro – internet en computers
  • 1.060 euro – kopieer- en snijmachines
  • 90 euro – transportkosten
  • 805 euro – training
  • 505 euro – huur bedrijfsruimte (opstartfase)

Eigen bijdrage: 1.240 euro

Gevraagd bedrag: 3.485 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is gefinancierd uit het UNA-fonds.