Geitenhouderij voor meer zelfredzaamheid

Beschrijving

De groep wil het volgende project starten met als doel duurzame bronnen van inkomsten te creëren voor arme vrouwen in de Kajwenge gemeenschap om op deze manier hun zelfredzaamheid te bevorderen. Dit willen zij doen door het houden en fokken van geiten. Het idee is dat de geiten worden gemolken om melk te kunnen verkopen en dat de lammetjes die zij baren evenals worden verkocht. Waar nodig zal de melk en het vlees van de geiten worden gebruikt voor zelfconsumptie. Uit hun eigen onderzoek is gebleken dat het houden van geiten duurzaam is omdat het kleinvee niet kwetsbaar is voor bepaalde veeziektes (zoals slaapziete), ze meestal vrij vruchtbaar zijn en zeker ook omdat geiten zelfs in barre omstandigheiden en dorre landschappen zich weten te overleven.

Om dit project op te starten heeft de groep bouwmateriaal nodig zoals ijzeren platen en palen waarmee zij een geitenhok willen bouwen. Het project wil daarnaast ook training geven zodat elke zes maanden tientallen vrouwen kunnen worden getraind over dingen zoals geitenhouderij, ziektebestrijding en ondernemerschap. Melania wordt gevraagd om hieraan mee te helpen door deze materialen en training deels te financieren.

Geld nodig voor:

Aanschaf geiten en de bouw van stallen.

Waar: Kaiwenge, Kasese, Oeganda
Gevraagd bedrag: 1.895 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-UG-94

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

De St. Ritah Women Development Association is een non-profit die de meeste kwetsbare vrouwen en meisjes in gemeenschappen stimuleert om zich te verenigen en gezamenlijk hun sociale en economische positie te verbeteren. Ze organiseren trainingen en geven voorlichting op het gebied van het houden van kleinvee. St. Ritah werkt in een afgelegen district, waar veel vrouwen weinig verdienen door uitbuiting en discriminatie. Deze vrouwen en meisjes leven dan ook vaak in grote armoede.

Het idee is dat deze 50 vrouwen verschillende praktische vaardigheden worden aangeleerd rondom het houden van geiten zodat zij hiermee zelf aan de slag kunnen gaan.

Aanvrager

St. Ritah Women Development Association

Type organisatie: vereniging

Opbouw van de kosten:
  • 1.630 euro – geiten
  • 335 euro – stallen
  • 265 euro – training
  • 155 euro – projectkosten

Eigen bijdrage: 490 euro

Gevraagd bedrag: 1.895 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is geadopteerd door:

Het Vincentrum en KVG Houten.