Leshulp voor bedoeïenenkleuters in Zuid Sinaï

Beschrijving

In Egypte gaat iedereen vanaf 6 jaar naar school, ook in Zuid Sinaï. In het begin hebben de bedoeïenenkinderen het probleem dat ze de juf niet verstaan. Die spreek een ander Arabisch dialect dan zij. Ze beginnen met een achterstand. De kinderen moeten de taal van de juf leren te begrijpen en dat remt het leerproces. Deze kinderen lijken daardoor ‘dom’. Met scholing vooraf is dit op te lossen. Een ander probleem in Sinaï is dat de meeste vrouwen analfabeet zijn. Het project wil beide problemen aanpakken.

Geld nodig voor:

Opleiden en aanstellen kleuterjuffen en alfabetiseringsdocenten, leermiddelen.

Waar: Zuid Sinaï, Egypte, Afrika
Gevraagd bedrag: 1.765 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-EG-03

In tien dorpen worden 10 alfabetiseringsdocenten en 20 kleuterjuffen opgeleid. Gekozen is om dit per dorp te doen in verband met het gebrekkig vervoer en omdat de vrouwen kinderen hebben die ze niet lang alleen kunnen laten. De getrainde alfabetiseringsleerkrachten en kleuterjuffen zullen, na een lesblok van zes maal twee uur, zelfstandig maar onder begeleiding, ingezet worden bij alfabetiseringscursussen voor vrouwen en in het voorschoolse onderwijs. De alfabetingscursus duurt zes maanden, drie keer per week twee uur.

In beide opleidingen wordt aandacht geschonken aan: hoe om te gaan met -deels zelfgemaakt- lesmateriaal? Waar begin je mee? Hoe benader je de vrouwen die onzeker zijn? Blijf positief ondanks het trage leertempo.

Vrouwen die kunnen lezen en schrijven hebben kans op betaald werk of kunnen een eigen bedrijfje opzetten en daardoor inkomen verkrijgen. De leskrachten krijgen een kleine vergoeding. 

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

Zuid Sinai maakt deel uit van de Egyptische provincie Sinaï. Het schiereiland ligt tussen Israel en het vasteland van Egypte in. De bevolking bestaat hoofdzakelijk uit bedoeïenen, vroeger nomadisch, maar nu sedentair. Zij zijn de oorspronkelijke bewoners van het gebied. Tegenwoordig wonen er ook veel Egyptenaren. Tussen Egyptenaren en bedoeïenen botert het niet echt.

Aanvrager

Stichting Hadiya

Type organisatie: Stichting Hadiya komt voort uit Hadiya reizen. De Nederlandse die het reisbureau en de stichting heeft opgericht werkt al lang in het gebied. Zij is erg begaan met het lot van de Bedoeïenen die zwaar gediscrimineerd worden door de Egyptenaren. Vanwege haar grote kennis en ervaring kan zij optreden als intermediair.

Opbouw van de kosten:
  • 230 euro – opleiding dorpsdocenten
  • 950 euro – aanstelling docenten
  • 585 euro – leermiddelen

Eigen bijdrage: PM, het gebruik van de schoolruimtes

Gevraagd bedrag: 1.765 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is gefinancierd uit de Paascollecte van de Dominicus Gemeente.