Kinda Ojende (zelfstandig door hard werken)

Beschrijving

De Kinda Ojende Development Group heeft 17 leden die allemaal hun man verlaten hebben vanwege misbruik en uitbuiting. En dat in een door mannen gedomineerde samenleving! Daar is moed voor nodig. Want vrouwen zonder man worden gediscrimineerd. Vaak worden ze onterecht van prostitutie beschuldigd en omgang met getrouwde vrouwen wordt hen verboden vanwege mogelijke slechte invloed.

Deelname aan traditionele spaar en kredietsystemen is moeilijk. Om aan inkomen te komen willen de dames een duurzaam kippenproject beginnen: verkoop van kippen en eieren en dienstverlening in het dorp via een broedmachine. Gekozen is voor een lokaal kippenras omdat dat gemakkelijker te houden is en de eieren en het vlees ervan goed smaken. Kippenvoer is goedkoop en biologisch. Ze kweken zelf insecten: Black Soldier Flies die overal op etensresten te vinden zijn.

De afzet is gegarandeerd in het dorp. Maar ook in Kisumu, een grote stad in de buurt met veel eethuisjes en hotels, is veel vraag naar kippen, kippenvlees en eieren. De groep krijgt steun van de Kenya Farmers Association die zorgt voor training en die helpt bij het leggen van contacten voor afzet van kippen en eieren.

De training is 4 weken, twee dagen per week en omvat alle aspecten van inheemse kippenteelt: selectie, fokken, ziekten diagnose en behandeling, boekhouding en administratie, management van de kippenhouderij en de broedmachine. Theorie in de morgen en praktijk in de middag. 

Geld nodig voor: 

Broedmachine, leghennen, kuikens, opstal en training.

Waar: Kibos, Kenia
Gevraagd bedrag: 3.080 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-KE-48

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Aanvrager

Kinda Ojende Development Group

Type organisatie: zelfhulpgroep

Opbouw van de kosten:
  • 1.990 euro – broedmachine
  • 240 euro – leghennen en kuikens
  • 2.230 euro – land
  • 835 euro – opstal
  • 330 euro – training

Eigen bijdrage: 2.505 euro

Gevraagd bedrag: 3.080 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project is gefinancierd uit de opbrengst van de sponsorwandelgroep Tour du Mont Blanc