Training en hulp voor moeders met gehandicapte kinderen

Beschrijving

Uit een groep van 40 moeders worden er 10 geselecteerd om geiten te gaan houden en 10 om met pluimvee aan de slag te gaan. Ze betrekken hun gehandicapte kind bij de verzorging. De inkomsten die ze hiermee genereren moet op termijn de andere helft van de groep van geiten of pluimvee voorzien.

Alle 40 vrouwen krijgen training en begeleiding van therapeuten en didactische opleiders in het betrekken van hun kind bij deze activiteiten.

Geld nodig voor: 

Geiten, pluimvee en training.

Waar: Salem District, Tamil Nadu
Gevraagd bedrag: 2.565 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AZ-IN-58

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

In de omgeving van Panaimadal Village, Salem, Tamil Nadu, trof IRDS meer dan veertig kinderen aan die geestelijke en lichamelijk hulpbehoevend zijn. Hun ouders hebben geen begeleiding bij de benodigde zorg, zijn ongewis over de mogelijkheden voor hun kinderen om naar een speciale school te gaan en hebben daar het geld ook niet voor. De zorg gaat ten koste van werk voor inkomen en de huishoudens belanden in een neerwaartse spiraal.

Aanvrager

Integrated Rural Development Society (IRDS)

Type organisatie: NGO

Projectkosten: 2.565 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project is geadopteerd door Stichting Bisschop Beckers.