30.000 kommen gezonde 5-pesos-groentesoep

Beschrijving

In totaal zullen 60 (huidige en toekomstige toekomstige) eigenaars van eettentjes in staat worden gesteld 100 kilo seizoensgebonden groenten te kopen voor hun soepen zoals kolen, chayote, aardappelen, uien (in totaal 6000 kilo seizoensgebonden groenten), basiskruiden en soms vis of vlees. De volgende criteria zijn gebruikt voor het selecteren van deze (toekomstige) eigenaren: 1) oudere vrouwen, 2) vrouwen met een handicap, 3) zogende moeders met kinderen onder de 2 jaar, 4) zwangere vrouwen en 5) moeders met minimaal 5 kinderen beneden de 15 jaar. De eettentjes bestaan meestal uit kleine tafeltjes aan de kant van de straat of voor huizen, soms op marktplaatsen. Van de vrouwen wordt verwacht dat zij met hun verdiende geld gebruiken om weer de ingrediënten aan te schaffen voor hun nieuwe 5 pesos soepen.

Tegelijkertijd krijgen de vrouwen van deze kleine eettenten een training van 3,5 dag over verantwoorde, veilige en gezonde voedselbereiding en servicegerichtheid. Deze zullen verzorgd worden door K- Coop en plaatsvinden elk van de 6 gebieden in Quezon City waar dit project zal worden geïmplementeerd. Lokale handelsnetwerken, waaronder ook vrouwelijke handelaren die voor aanvoer van groenten zorgen, zullen worden aangesproken en bestendigd. De organisatie K- Coop zal hen ook hierin weer begeleiden en bijstaan gedurende het project.

Gezien de continue armoede gepaard gaande aan honger en dreigende ondervoeding in Quezon City, zal dit project verder een dubbel doel dienen: zorgen dat in deze zware tijd weer 1,600 kwetsbare individuen en andere armen, veelal vrouwen met hun gezinnen, zich in elk geval één betaalbare, voedzame en gezonde maaltijd(soep) per dag kunnen veroorloven voor 5 pesos (0,10 euro).

Uiteindelijk zullen vrouwen een winst kunnen berekenen op hun soepen om zo, na de verkoop van hun soep, zelfstandig nieuwe ingrediënten voor hun soep te kunnen kopen, geholpen door de geïnitieerde handelsnetwerken gedurende dit project.

Geld nodig voor:

De inkoop van 6.000 kilo seizoensgebonden groente.

Waar: Quezon City, Manilla, Filipijnen
Gevraagd bedrag: 2.860 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AZ-PH-18

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

Onder de coronapandemie hebben met name de meest kwetsbaren en armen die afhankelijk waren van onzekere inkomsten door kleine informele handel en nijverheidsproductie veel te lijden onder sociale en economische ontwrichtingen. Veel vrouwen hebben nu een gebrek aan inkomsten of deze zijn zeer onvoldoende. Vooral erg kwetsbaren en de allerarmsten werden afhankelijk van overheidssteun of liefdadigheidsinstellingen. Dit is echter niet genoeg om de dagelijkse noden te stillen. Er is sprake van extreme armoede en honger onder deze bevolkingsgroep.

Als reactie hierop heeft de KDCI, een organisatie die zich richt op de groep die leeft in urbane armoede, samen met de zuster Kasagana-Ka Credit and Savings Cooperation (K- Coop) n juni 2020 het Project Karinderya uitgevoerd. Het Project Karinderya is gericht op de meest gemarginaliseerde en arme bevolking in dit gedeelte van Manilla, veelal vrouwen die al een kleine eettent hadden die disfunctioneel was geworden na de lockdowns door COVID 19. Het is een 30 dagend tellend project waarin 43 kleine informele eetgelegenheden geld kregen om voedsel te kopen. Door deze financiële boost waren zij in staat goedkope, voedzame soep te kopen voor PHP 5,000 (een equivalent van 0,08 EURO), die ook de meest door armoede getroffenen zich konden veroorloven. Hierdoor konden, naast de eigenaars van deze eettentjes en hun families, 1,600 kwetsbaren met hun families gevoed worden. Vandaag de dag zijn deze kleine eettentjes mét hun eigenaren zijn niet alleen opgebloeid, maar zijn in staat gebleken met de kleine winsten die zij maakten van verkochte maaltijden, hun inkomengenererende activiteit te continueren nadat het project eindigde.

Dit project is een follow-up en verdieping van het voorgaande programma. Het wil de resultaten van de voorgaande interventie bestendigen en andere kwetsbare vrouwen eenzelfde kans geven.

Aanvrager

Kasagana – Ka Development Center

Type organisatie: coöperatie

Opbouw van de kosten:
  • 2.835 euro – 6.000 kilo lokale groente
  • 255 euro – begeleiding 60 eetkarretjes

Eigen bijdrage: 230 euro

Gevraagd bedrag: 2.860 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is geadopteerd door stichting Overal en ook vermeld op haar website: https://stichtingoveral.nl/onze-projecten/