Geiten voor vrouwen/meisjes met een handicap

Beschrijving

Het doel van dit project is economische onafhankelijkheid en de sociale integratie van 5 vrouwen en meisjes met een fysieke handicap. Zij zijn laagopgeleid en school drop-outs, maar zeer gemotiveerd om een eigen onderneming op te zetten. Hierbij is gekozen voor geitenhoederijen, ook omdat dit voor hen te beheersen valt. Er zullen toegepaste trainingen aan hen gegeven worden in het zakendoen (financial literacy), een training over de rechten van mensen met een handicap en het verzorgen van de geiten. Daarna zullen deze vrouwen en meisjes ieder een vrouwelijke en een mannelijke geit krijgen en zullen zij gedurende een jaar begeleid worden om hun eigen geitenhoederij te managen. Na 3-4 maanden zullen de geiten 2-3 jongeren krijgen. Dit betekent dat elke vrouw per jaar 8-12 geiten krijgt die zij kunnen voeden en daarna verkopen.

Voor dit project zal de organisatie, alvorens met de trainingen te beginnen, samenwerken met de ‘oudsten’ van de dorpen en lokale autoriteiten. Behalve dat dit een Laotiaanse manier van werken binnen een gemeenschap is, wordt hierdoor bewustwording, begrip en een vangnet gecreëerd in de gemeenschap voor het werken met de doelgroep. Ook wordt tijdens het project het contact gefaciliteerd tussen de doelgroep en deze autoriteiten om de netwerkcapaciteiten van de doelgroep te vergroten.

Voordat de vrouwen en meisjes geiten zullen ontvangen, zullen zij met eigen materialen en eventueel samen met hun families onderkomens voor de geiten bouwen. Dit is hun bijdrage aan het project. De geiten zullen gehoed worden in het groen rondom hun huizen en in de heuvels.

Inbegrepen in het project zijn ook de essentiële vaccinaties die de geiten moeten krijgen. De reden hiervoor is dat deze anders, vanuit armoedeoverwegingen, veelal achterwege worden gelaten.

Activiteiten:

  • Training samen met doelgroep over bewustwording aan de gemeenschap over hun werk
  • Training Financial literacy
  • Training Disability Rights, Equality and Diversity Training
  • Training Livestock Breeding
  • Het bouwen van onderkomens voor de geiten
  • Opzetten van de geitenhouderij per persoon
  • Continue ondersteuning en monitoring van de activiteiten
  • Begeleiding in het verkopen van de geiten
  • Monitoring & Evaluation

Waar: Vientiane, Laos
Gevraagd bedrag: 3.260 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AZ-LA-01

Te verwachten resultaat

Uiteindelijk zullen 5 vrouwen en meisjes, die eerder van hun omgeving afhankelijk waren voor hun levensonderhoud, zelfstandig een geitenhoederij onderhouden. Zij zullen rolmodellen zijn voor andere mensen met een handicap, me name vrouwen. Zij zullen, naast de technische en morele steun van DMAS, ook deel gaan uitmaken van het netwerk dat DMAS opbouwt met hun bewustwordings- en technische ondersteuning aan mensen met een handicap.

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

De economische welvaart, de infrastructuur en de kwaliteit van de medische zorg in Laos is laag. Hoewel er een lichte stijgende in welvaart is, blijft deze beperkt tot de stedelijke centra en een bepaalde groep. Zodra men buiten de stad komt, is er armoede, gebrekkig onderwijs en minimale gezondheidzorg.

In Laos heeft 2% van de kinderen tussen 2-4 een handicap (UNICEF 2021). Bij volwassenen kan dit oplopen tot 8% (ILO). De reden voor hun handicap is bij 36% van de groep incidenten bij geboorte en bij 41% een ziekte met slechte verzorging (Handicap International and National Center for Medical Rehabilitation 1999). Velen zijn ook slachtoffer van ongelukken met niet-geëxplodeerde munitie (UXO), verkeersongevallen en in toenemende mate ondervoeding. Dit geldt vooral wanneer men landinwaarts trekt (volgens de ILO loopt dit in de Sekong provincie zelfs op tot 22 %).

De meeste mensen met een handicap bevinden zich in de rurale gebieden en leven in armoede met beperkte toegang tot scholing, gezondheidszorg en aan hun handicap aangepaste behuizing. Zij hebben, meer dan dorpsgenoten, moeite een inkomen te genereren. Ze kunnen daardoor beperkt aan het welzijn van henzelf en hun families meewerken. Ook lijden mensen met een handicap onder een sociaal stigma. Hun rol in het sociale en culturele leven is beperkt. Dit geldt nog meer voor vrouwen met een handicap. Er zijn geen speciale voorzieningen die hun integratie bevorderen. Hun lot is vaak thuis te blijven, alleen, buitengesloten van de gemeenschap behalve van hun eigen directe familie. Ondanks deze situatie zijn er niet veel organisaties in Laos die zich bekommeren om mensen met een handicap.

 

Disability Mainstreaming Advisor Service Center

De Disability Mainstreaming Advisor Service Center (DMAS Center) is een organisatie door en voor mensen met een handicap. DMAS is een kleine organisatie en een gedeelte van hun medewerkers zijn zelf fysiek gehandicapt. Toch doen zij fantastisch werk en zijn zij rolmodellen voor mensen met een handicap en mensen zonder een handicap. Zij hebben als doel de sociale en economische integratie van mensen met een handicap te verhogen en hebben hier op kleine schaal ervaring mee, om zo de positie van mensen met een handicap te verstevigen.

 

Aanvrager

Disability Mainstreaming Advisor Service Center (DMAS Center)

Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:

Totale projectkosten: 4.190 euro

Eigen bijdrage: 930 euro

Gevraagd bedrag: 3.260 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is gefinancierd uit het Una-fonds.