Geiten en bedrijfsvoering

Beschrijving

Een achttal achtergestelde vrouwen, los/vast verbonden aan het St. Gabriel Hospital in Namitete, heeft zich verenigd in de Takumana Group. Samen willen ze geitenhouderij starten.

Als eerste gaan ze een training volgen van de locale landbouwambtenaar. Hierin leren ze hoe ze de geiten het beste kunnen verzorgen en hoe te voeren. Hij kan eventueel ook assisteren met de keuze van de geiten. Daarna gaan ze bij elk lid een stal bouwen bij haar huis waar ze de geiten in kunnen houden in de nacht. Ze betalen zelf voor de arbeidskosten voor het bouwen van de stal van de geiten. Daarna gaan ze de bok en de geit eerst in het hok bij hun huis houden zodat ze gewend zijn aan de omgeving en het terrein leren kennen. Gedurende de tijd dat ze thuis worden gehouden in het hok is het nodig ze te voeren. Daarom is er voer opgenomen in het budget. Na een of twee weken zullen ze de geiten overdag laten grazen en ‘s avond in het hok thuis houden.

Het is de bedoeling dat de moedergeit regelmatig kleine geitjes gaat produceren. Als er geld nodig is voor schoolfeest of geld nodig is voor dokterskosten, kan er een geit worden verkocht.

 

Geld nodig voor:

Geiten, bouwmateriaal voor geitenhokken en training.

Waar: Namitete, Malawi
Gevraagd bedrag: 2.005 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-MA-01

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

Namitete ligt zo’n 50 km van Lilongwe. Namitete ligt ook vlak tegen de grens met Mozambique aan. Namitete is bekend vanwege het goede ziekenhuis dat er is, St. Gabriel Hospital. St Gabriel Hospital is in 1959 opgericht door de Karmelitessen uit Luxemburg om gezondheidszorg aan de arme bevolking in dit gebied te bieden. Het gebied is een beetje niemandsland en krijgt bijna geen aandacht van de regering.

De meeste mensen leven van landbouw om te voorzien in hun eigen behoefte. De vrouwen van de Takumana Group zijn niet in de positie om eigen land te hebben.

Aanvrager

Takumana Group

Type organisatie: zelfhulpgroep

Opbouw van de kosten:

Totale projectkosten: 2.305 euro

Eigen bijdrage: 300 euro

Gevraagd bedrag: 2.005 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is gefinancierd uit het Una-fonds