Muskietennetwevers

Beschrijving

Ook dit project helpt vrouwen een eigen vast inkomen te krijgen en economisch onafhankelijk te zijn.  Het project zal 30 vrouwen trainen om muskietennetten te maken. De vrouwen worden naast de trainingen ook opgeleid in financiën en marketing strategieën en zelfvertrouwen. De vrouwen krijgen de mogelijkheid om gekoppeld te worden aan een leverancier waardoor ze samen de muskietennetten in bulk kunnen produceren en deze aan diverse verkopers leveren/verkopen. Zij kunnen ook ervoor kiezen om zelf de muskietennetjes te verkopen. 

De organisatie geeft aan dat de vrouwen tussen de 7.000 tot 9.000 Indiase roepies gaan verdienen, ongeveer 80 tot 103 euro per maand, een aanzienlijke verbetering van hun inkomen. Hierdoor kunnen ze hun gezin onderhouden en zelf inkomen genereren.

Naast trainingen, zal de organisatie ook self help groepen (SGH) opzetten voor de vrouwen en de naaimachines die zijn aangeschaft tijdens het project geven aan de SGH. De vrouwen die initieel worden opgeleid voor het maken van muskietennetjes zullen daarna ook andere vrouwen helpen en opleiden om deze producten te maken. De organisatie dient om de vrouwen tot na het project te ondersteunen. De organisatie geeft ook de mogelijkheid om de SHG te koppelen aan Bihar Rural Livelihood Support Project van de lokale overheid zodat zij na het project voor extra begeleiding en hulp.

De volgende activiteiten worden uitgevoerd tijdens het project:

  • Training betreft het knippen, maatwerk en naaien voor het maken van een goede kwaliteit klamboe.
  • Training voor in financiën en marketing
  • Training in zelfvertrouwen
  • Monitoring en Evaluation
Geld nodig voor:

Aankoop van de materialen en machines (naaimachines, mesjes etc). Daarnaast wordt er ook geld uitgegeven aan de trainingen.

Waar: Patna Slum, Bihar, India
Gevraagd bedrag: 3.065 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AZ-IN-61

Uiteindelijk zullen de vrouwen zelfstandig hun eigen muskietennetten kunnen verkopen en een hogere inkomen ontvangen. Ze zullen een rolmodel worden voor andere vrouwen in de sloppenwijken en ze zullen ook andere vrouwen in hun omgeving opleiden in het maken van de klamboes.

Het project zorgt ervoor dat de vrouwen van een instabiele  naar een stabielere situatie kunnen komen qua inkomen.

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

In de sloppenwijken van Patna, Bihar, leven vrouwen in een gebied met een hoge bevolkingsdichtheid, zonder basisvoorzieningen: geen toiletten, veilig drinkwater en badkamers. Veel vrouwen in deze sloppenwijken werken als voddenplukker of dienstmeisje. Deze werkzaamheden brengen risico’s met zich mee.

De voddenplukkers hebben een onzeker inkomen omdat deze geheel afhangt van het aantal vodden dat de vrouwen meenemen. Daarnaast is het werk onhygiënisch en lopen de vrouwen het risico om ziek te worden.

De dienstmeisjes lopen net zo veel risico. Zij worden vaak gedwongen om door te werken zonder enige aandacht voor hun gezondheid. Zij worden ziek door de werkdruk en slechte voeding. Bovendien zijn deze vrouwen ook vaak slachtoffer van aanranding.

De vrouwen kiezen de baan van voddenplukker of dienstmeisje omdat er geen alternatief is om te voorzien in het levensonderhoud. Ze verdienen ongeveer 2.000 tot 3.000 Indiase roepies per maand. Dat is tussen de 23 en 35 euro. Dat is niet genoeg om een gezin te onderhouden.

Aanvrager

Gram Swarajya Samiti Ghoshi

Type organisatie: non-profit organisatie

Gram Swarajya Samiti Ghoshi is opgericht in 1990 vanwege klasseconflicten en gewelddadigheden in Bihar met als doel deze tegen te gaan door middel van diverse  ontwikkelingsprogramma’s op het gebied van: het versterken van lokale initiatieven, water en sanitaire voorzieningen, sociale rechtvaardigheid en vrouwenrechten.

Opbouw van de kosten:
  • 910 euro – naaimachines en toebehoren
  • 1.695 euro – training en begeleiding
  • 765 euro – overige kosten en communicatie

Eigen bijdrage: 305 euro

Gevraagd bedrag: 3.065 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project

Adoptie

Dit project is geadopteerd door:

Kersactie 2021 en anoniem fonds.