Opleidingstraject machinaal naaien en borduren

Beschrijving

Een veertigtal schoolverlaters krijgt een opleiding tot industrieel naaister. Naast de training in vaardigheden, is er ook onderwijs in financieel management, klantenwerving en ondernemerschap.

Agape of Hope is in 2005 gestart voor jonge vrouwen, die ernstig buiten de boot vallen. Zij hebben weinig onderwijs genoten veelal omdat er geen geld was of omdat ze jong trouwden en veelal ook weer jong alleenstaand werden. De mannen verlieten hen of stierven jong veelal door de oorlog of omdat ze stropers waren Het was voor de vrouwen dan ook erg moeilijk aan een inkomen te komen en te zorgen voor hun gezinnen. Dit is een probleem dat we in meerdere door ons aangenomen projecten in die regio zijn tegengekomen

De vereniging wordt geleid door een bestuur van zeven mensen; allen werken op vrijwillige basis.

Agape  wil graag 100 vrouwen per jaar trainen in verschillende gebieden door  zeep te maken, moestuinen an te leggen, administratie, naaigroepen etc. Er wordt gekeken in welk veld de nieuwe leden het beste getraind kunnen worden. Dit project betreft de uitbreiding van opleidingsmogelijkheden tot industrieel naaister en de uitvoering van een project voor veertig vrouwen.

Geld nodig voor:

Inrichting van een leslokaal met naaimachines en toebehoren, aanschaf van een borduurmachine, training en materialen. 

Waar: Kasese, Oeganda
Gevraagd bedrag: 3.345 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-UG-98

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Aanvrager

Agape of Hope Female Youth Development Association

Type organisatie: basisgroep

Opbouw van de kosten:
  • 1.730 euro – inrichting en naaimachines leslokaal
  • 1.200 euro – borduurmachine
  • 245 euro – (eerste) training
  • 490 euro – oefenstof en materialen

Eigen bijdrage: 220 euro

Gevraagd bedrag: 3.345 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is gesponsord door de fietsgroep Rwanda II.