Maïsmolenaars

Beschrijving

De Tuinane Vrouwengroep bestaat uit 23 vrouwen die armoe willen uitbannen door te werken aan economische zelfstandigheid. Ze werken aan een onderneming om duurzame maïs te verbouwen en te verwerken in met vitamine A verrijkte producten. Met de maïsmolen die ze gebruiken, kan ook maïs voor anderen worden gemalen. Zo snijdt het mes aan twee kanten

Voor de molen bouwen ze zelf een overdekte ruimte. Daarnaast is er behoefte aan een professionele weegschaal, een zakkenstickmachine en een labelprinter. Ook de vitamine A wordt ingekocht.

Geld nodig voor:

Machinerie, vitamine A en training.

Waar: Kyerwa,Kagera, Tanzenia
Gevraagd bedrag: 3.665 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-TZ-09

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

In het Kyerwa district, tegen de grenzen van Oeganda en Rwanda, liggen de plaatsen Karukwazi en Ishaka. Het is ruraal gebied waar tradioneel het land bewerkt wordt met ‘panga’ (mes) en hand. Het is hard bestaan waarbij seizoensinvloeden en vruchtbaarheid van de grond bepalende factoren zijn.

Er is veel armoe onder vrouwen, weduwen en meisjes. Ook al heeft de regering een wet aangenomen die voorziet in gelijkheid tussen vrouwen en mannen, het patriarchale verleden leidt ertoe dat alle bezit mannen (nog) toebehoort. Maïsproductie is teruggelopen, wat leidt tot voedselonzekerheid en honger. Kinderen van 6 maanden tot 6 jaar lopen een gezondheidsrisico op een tekort aan vitamine A wat leidt tot groei-achterstanden.

Het afgelopen jaar is de regio sterk geraakt door de coronapandemie omdat landelijke maatregelen te traag op gang zijn gekomen. Pas sinds kort wordt er ook gevaccineerd.

 

Aanvrager

Tuinuane Women Group

Type organisatie: vrouwengroep

Opbouw van de kosten:
  • 2.630 euro – machinerie
  • 790 euro – vitamine A
  • 175 euro – trainingsmateriaal
  • 1.495 euro – bouwkosten
  • 640 euro – PR-kosten

Eigen bijdrage (met name in PR en bouwkosten): 2.065 euro

Gevraagd bedrag: 3.665 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project is geadopteerd door:

We zoeken nog naar sponsoren!