Professionalisering in maïsproductie

Beschrijving

In de landbouwindustrie waarin maïs geproduceerd wordt, gaat het om de verbouw, het oogsten, dorsen en malen van maïs. In Kiburara area is ongeveer 95% van de Oegandesen betrokken in het verbouwen van maïs. Maar ze ervaren verschillende opstakels o.a.

 • transport en de afstand van maïs van het veld naar hun huis en naar de markt
 • opslag van de maïs en maïsproducten
 • malen van de maïs na drogen
 • lage marktprijs voor de onbewerkte maïs

De Mwanzi Women Savings Group ziet kansen om de inkomsten van de vrouwen te verbeteren door het verwerken van de maïs tot maïsmeel. De vrouwen willen gezamenlijk een molen runnen waar ze de verbouwde maïs kunnen vermalen en verpakken en verkopen op de markt en als molenaar kunnen verdienen aan het malen van maïs van anderen.

Geld nodig voor:

Maïsmaalmachine, brandstof, shelter en trainingskosten.

Waar: Kiburara, Kasese, Oeganda
Gevraagd bedrag: 2.555 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-UG-102

Wat gaan de vrouwen precies doen?

 • trainen van de leden in beter methoden om maïs te verbouwen, oogsten, opslag en marketing voor hogere opbrengsten en betere inkomsten (drie verschillende trainingen)
 • aankoop van een maïsmolen
 • bouw van een shelter waarin de molen geplaatst wordt.
 • installeren van de mais molen
 • tainen van de executive leden in bediening van de molen en managen van de mais molen
 • mobiliseren van de leden om hun maisregelmatig naar de mais molen te brengen
 • de maïs zal worden vermalen tot maïsmeel, verpakt in zakken van 25 kg en collectief worden verkocht. Een overeengekomen percentage van de opbrengst zal worden ingebracht in de savings group zodat het fonds waaruit leningen worden verstrekt kan worden vergroot. Een ander percentage zal worden verdeeld onder de leden ter vergoedingen van de kosten van arbeid en opslag
 • marketing van de goed verpakte maïsmeel

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

Mwanzi Women Savings Group is een groep vrouwen in Kiburara village in een diep ruraal gebied. Ze zijn afhankelijk van hun landbouwactiviteiten. Ze hebben echter vaak niet genoeg geld om schoolgeld voor hun kinderen te betalen en de basis behoeften zoals voedsel, een goed onderdak en toegang tot de medische zorg. Dit gaat vaak ook gepaard met huiselijk geweld. De groep is gestart op 12 december 2016 en door Caritas Kasese getraind in

 • sparen & lenen
 • geletterdheid (voor volwassenen)

Het gaat om een echte rurale groep vrouwen die actief landbouw bedrijft maar daaruit niet genoeg inkomsten kan genereren om goed rond te komen. Ze verdienen niet genoeg om de kinderen goed onderwijs te geven en voldoende eten te geven en andere zorg. Door trainingen in maïsprouctie te volgen kunnen ze hun opbrengst verhogen en door gezamenlijk de maïs te gaan malen kunnen ze per kg meer verdienen en hopen daardoor mee geld te verdienen om rond te komen.

Aanvrager

Mwanzi Women Savings Group, een groep van getrouwde vrouwen tussen de 18 en 56 jaar oud. Enkele zijn geschoold terwijl anderen adult education hebben gevolgd via Cartias Kasese.

Type organisatie: zelfhulpgroep

Opbouw van de kosten:
 • 1.665 euro – maïsmaalmachine
 • 970 euro – brandstof
 • 415 euro – opstelplaats
 • 395 euro – training

Eigen bijdrage: 890 euro (brandstof en opstelplaats)

Gevraagd bedrag: 2.555 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is geadopteerd door: het UNA-fonds