Kip of ei? Leghennen fokken

Beschrijving

Rito Aluora wil hun probleem aanpakken door een kippenbedrijf te beginnen waarin slachtkuikens worden vetgemest voor de verkoop en legkippen gehouden voor de verkoop van eieren. Het eerste jaar komen de inkomsten vooral van de slachtkuikens en na anderhalf jaar gaan de leghennen geld opleveren. Ter voorbereiding van de onderneming hebben de vrouwen zich laten trainen door Heifer International in kippenhouderij. Er is gekozen voor een combinatie vetmesten van kuikens die na in 4 weken geslacht en verkocht worden en legkippen waarvan de eieren dagelijks verkocht worden. Deze combinatie levert het beste resultaat op.

Alango ligt dicht bij Kisumu een grote stad met veel afnemers zoals hotels, restaurants en grote markten. Daar zijn al contracten mee afgesloten. Met het bedrijf hopen de vrouwen een vast inkomen te krijgen. Verwacht wordt dat elke vrouw na een jaar per maand 70 euro verdient en na twee jaar als het bedrijf helemaal draait 100 euro per maand.

Om te beginnen worden in het eerste jaar 500 slachtkuikens gekocht en zes maanden later 500 kuikens voor leghennen. In het eerste jaar is er een training, verzorgt door de firma die de kuikens levert in marketing (ook internet marketing), boekhouden, administratie en micro-financiering. De training is 20 werkdagen. In het tweede jaar zijn de leghennen volgroeid en gaan ze eieren leggen. Als de leghennen zover zijn wordt een automatische legbatterij gekocht. Met deze start en de installatie van een automatische legbatterij verwachten ze genoeg omzet te halen om winst te maken en zelfstandig verder te gaan. De groep had al een traditioneel spaarsysteem (elk maand wordt er KES 100 gespaard door de leden), maar voor deze onderneming wordt dat fonds samengevoegd met een bedrijfsspaarfonds voor onderhoud, vervanging materialen en individuele leningen van leden. Er wordt 5% rente betaald voor leningen om het fonds op peil te houden.

Melania is gevraagd om in het eerste jaar aankoop van kuikens, voerbakken, kippenvoer, transport, een spaarfonds, en aanvullende trainingen te financieren. In het tweede jaar is financiering nodig van de automatische legbatterij, krachtvoer en transport. De eigen bijdrage bestaat, naast de al gevolgde technisch training, uit de bouw van de kippenstal, vaccinaties, kippenvoer en land. De aankoop van vleeskuikens nadat de eerste 500 verkocht zijn, zit in het verdienmodel.

Geld nodig voor:

Slachtkuikens, materiaal voor kippenhokken, voer en kuikens voor leghennen. In het tweede jaar een legbatterij.

Waar: Alango Village, Kenia
Gevraagd bedrag: 6.770 euro
Looptijd: 2 jaar
Projectnummer: AF-KE-54

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

Rito Aluora is een vrouwengroep met 31 HIV/aidsweduwen en alleenstaande vrouwen (15 – 40 jaar), die hun gezinssituatie willen verbeteren. Daarvoor moeten de leden een opleiding krijgen en een veilige werkomgeving creëren waardoor ze geld kunnen verdienen en daardoor ook zelfvertrouwen ontwikkelen.

In Kenia vormen vrouwen een belangrijk deel van de ‘work force’. Een probleem daarbij is dat er veel mensen (vooral mannen) zijn met HIV/aids die minder of niet aan het werkproces kunnen deelnemen. Gevolg, een groeiend aantal weduwen en wezen al of niet zelf besmet die een grotere werklast krijgen. Deze vrouwen (en kinderen) zijn gestigmatiseerd vanwege de HIV/aidsrelatie. Een ander groot probleem is dat de vrouwen in het projectgebied vroeg trouwen, voor de kinderen moeten zorgen en geen opleiding kunnen/mogen volgen. Zonder opleiding en met het stigma is het moeilijk aan behoorlijk betaald werk te komen. Veel van hen leven in slums van 1 euro per dag.

Aanvrager

Rito Aluora Development Group

Type organisatie: vrouwengroep

Opbouw van de kosten:
  • 550 euro – materialen en transport
  • 1325 euro – broedmachine
  • 980 euro – kuikens
  • 2.760 euro – voer en vaccinatie
  • 1.290 euro – training

Eigen bijdrage: 135 euro

Gevraagd bedrag: 6.770 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is gefinancierd uit bestemmingsreserve anoniem fonds.