Tuinbouwproductie Adivasi- en Dalitvrouwen

Beschrijving

In het project worden tien Adivasi-vrouwen en tien Dalitvrouwen die al deel uitmaken van een Self Help Group ondersteund om hun landbouwactiviteiten en verkoop van producten uit te bouwen en te intensiveren. Zij willen hun positie op markten verbeteren zodat zij met betere winst hun producten kunnen verkopen. Zij willen hun administratieve en hun handelstechnieken verfijnen zodat zij met meer vertrouwen en efficiënter te werk kunnen gaan. De vrouwen bezitten al familietuinen waarvan zij minimaal dingen verkopen en zijn al actief in het zich verbeteren in landbouw. Zij ervaren echter een gebrek aan kennis en technieken. Door hun locatie en hun sociale positie missen zij de kans zich tot investeerders te richten of zich aan te sluiten bij een groter ontwikkelingsinitiatief. Zij zijn echter uiterst gemotiveerd om samen zich sterker te maken, met de hulp van de lokale organisatie SERP, Service Emergency for Rural People.

Gedurende het project zullen zij trainingen krijgen in groenteverbouwing, het conserveren van groenten, marketing, boekhouding, presentatie, het aanmaken van biologische fertilizers en het opnieuw zaden oogsten voor hun inkomen genererende activiteiten.

Geld nodig voor:

Vaktechnische training en trainingen ondernemerschap, kleine investeringen in materiaal.

Waar: Thakurgaon district,Bangladesh
Gevraagd bedrag: 2.235 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AZ=BD-01

Aan het eind van project hebben vrouwen een grote groei doorgemaakt waarbij zij nieuwe landbouwtechnieken en onderhandelingstechnieken plus administratief management zich eigen zullen hebben gemaakt. Ook zullen deze vrouwen bewuster zijn van hun eigenwaarde, wat zij hun families en hun gemeenschap kunnen geven. Zij zullen in stat zijn hun eigen inkomsten te delven, zonder daarvoor afhankelijk te zijn van een externe financiële bron. Zij willen vervolgens andere jonge vrouwen eenzelfde kans geven, door als rolmodel te blijven fungeren en door trainingen te faciliteren, om zo ook een volgende groep vrouwen nieuwe technieken zich eigen te laten maken.

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

Thakurgaon district is een ruraal gebied in het arme noordwesten van Bangladesh waar economie op landbouw – en landbouwproducten drijft. De geïsoleerde ligging vormt een obstakel voor een economische ontwikkelen en hulp van buitenaf. De sterk patriarchale samenleving bestaat vooral uit zogenaamde lage economisch- sociale kasten, met weinig ontwikkelingsmogelijkheden. De vrouwen delven hier het onderspit: er is veel psychische en fysieke, binnen het huishouden, op het werk en in publieke ruimtes. Vrouwen kunnen moeilijk aan (betaald) werk komen en hebben nauwelijks bezit. Rechten hebben ze wel, maar hun sociaal- culturele lage status weerhoudt hen ervan gebruik van deze te maken.

Door de geïsoleerde ligging van het Thakurgaon district zijn investeringen om kleine gemeenschappen zichzelf te laten helpen ontwikkelen minimaal of geheel niet aanwezig. Er zijn weinig organisaties die zich om deze bevolkingsgroepen bekommeren. De lokale NGO Service Emergency for Rural People (SERP) is in 1988 opgericht, om zich juist op het Thakurgaon district te richten. SERP telt vijfentwintig leden met zeven bestuursleden, waaronder twee prominente vrouwen. SERP focust zich op het economisch verzelfstandigen van de allerarmsten in Bangladesh, met name de Adivasi- en Dalitminderheid.

Aanvrager

Service Emergency for Rural People

Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:
  • 690 euro – materialen
  • 370 euro – begeleiding
  • 805 euro – tuinbouwtraining
  • 575 euro – ondernemerstraining

Eigen bijdrage: 205 euro

Gevraagd bedrag: 2.235 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is geadopteerd door:

We zoeken nog naar sponsoren!