Salteñería “La Porteña”

Beschrijving

Met een gemeenschappelijk restaurant willen de vrouwen hun eigen kleine restaurant uitbreiden. Dit is de enige manier om de leefsituatie van henzelf en hun gezin te verbeteren. Het project is voornamelijk gebaseerd op het stimuleren van de consumptie van natuurlijke producten uit de regio, ook om andere lokale ondernemers te stimuleren. Het hoofdproduct dat zij willen bereiden en verkopen zijn verschillende soorten salteñas (pasteitjes).

Het doel van het project is het verbeteren van het inkomen van de vrouwen en hun gezinnen. De vrouwen hebben al ervaring met het runnen van een restaurant. Daarnaast is het doel om banen te creëren en andere vrouwen in dezelfde omstandigheden te ondersteunen. De vrouwen werken 8 uur per dag, als de situatie dit rechtvaardigt en er meer vraag is, worden er meer vrouwen aangenomen die in dubbele ploegen van 8 uur zullen werken. De nieuwe vrouwen krijgen een vooropleiding.

Met het project willen de vrouwen materialen aanschaffen om het kleine restaurant uit te breiden. De grootste kostenposten zijn de oven, kleine commerciële keuken, karaffen, mixers

Geld nodig voor:

Oven, deegkneder, vriezer en vitrinekast. Voorraad en training.

Waar: Rurrenabaque, aan de westkant van het departement Beni, aan het begin van de oostelijke vlaktes en het nationaal natuurreservaat Pilón Lajas, op 355 km van Trinidad en 450 km van La Paz.
Gevraagd bedrag: 1.795 euro
Looptijd: 2 jaar
Projectnummer: LA-BO-16

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Doelen van het project zijn:

 • Uitbreiden en professionaliseren van de Salteñería “La Porteña”.
 • Het verhogen van het inkomen van de vrouwen.
 • Creëren van werkgelegenheid.
 • Vergroten van de consumptie van traditionele producten uit de regio en seizoensgebonden natuurlijke producten.
 • Het project uitbreiden door andere vrouwen te betrekken.

 

De verwachte resultaten van het project zijn:

 • Salteñería “La Porteña” uitgebreid en geprofessionaliseerd.
 • Uitbreiden van de productie en verkoop van salteñas (empanadas) in hoeveelheden van 50 tot 100 per dag in diverse soorten vlees, kip en fricassee
 • Het inkomen van vrouwen is met 10% verhoogd.
 • De groep vrouwen is met 50% uitgebreid.
 • 50% van de winst wordt weer ingezet voor nieuw materiaal.

Achtergrond

De basisgroep “Mujeres emprendedoras Salteñería  “La Porteña”  werkt al een aantal jaar samen. De vrouwen zijn als alleenstaande moeders verantwoordelijk voor het onderhoud van het gezin. De vrouwen hebben geen vast inkomen. Er is weinig werkgelegenheid. De politieke situatie in instabiel in Bolivia. Geweld tegen vrouwen is een groot probleem in Bolivia.  Zeven op de tien vrouwen in Bolivia krijgen te maken met lichamelijk of seksueel geweld. Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen ligt ten grondslag aan huiselijk en seksueel geweld. Dat komt o.a. door de ‘machismo-cultuur’, waarin gedacht wordt dat mannen dominant en vrouwen onderdanig horen te zijn. Om tot gelijkwaardigheid tussen man en vrouw te komen in Bolivia moet een cultuurverandering plaatsvinden. Dit vraagt om veel geduld. Daarom is erg belangrijk dat de vrouwen training krijgen en vooral financieel onafhankelijke worden.

Aanvrager

Mujeres emprendedoras Salteñería  “La Porteña”

Type organisatie: basisgroep

Opbouw van de kosten:
 • 1.155 euro – keukenmachines
 • 380 euro – inrichting
 • 150 euro – voorraad
 • 305 euro – training

Eigen bijdrage: 195 euro

Gevraagd bedrag: 1.795 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is geadopteerd door Nicole van Zetten van Bureau 2Join.