Natuurlijk geverfde garen

Beschrijving

Dit project richt zich op een groep van 10 vrouwen, in het dorp Thongsa in het oosten van Bhutan, om hen de vaardigheden te leren in het verven van zijde, ruwe zijde en wol. Hiermee heeft RENEW, de lokale NGO, de doelstelling een coöperatie van vrouwen op te zetten waarmee deze groep vrouwen financieel onafhankelijk(er) worden waardoor zij zich in hun levensonderhoud beter kunnen voorzien.

Thongsa village ligt in het district Pemagatshel en staat bekend om de productie van “Thongsa Kamthama”, wat betekent dat er geweven wordt met lokaal beschikbare grondstoffen. Thongsa village is populair om zijn natuurlijk geteelde en natuurlijk geverfde katoenen garens. De katoen wordt op natuurlijke wijze geteeld zonder gebruik te maken van pesticiden of chemicaliën. Ze gebruiken verschuivende, genaamd Tseri, teelt en perceelrotatie -methoden om de beste productie te krijgen. Naast katoen verbouwen ze ook maïs, hun hoofdvoedsel, en doen ze aan zelfvoorzieningslandbouw.

Het lage opleidingsniveau van de plattelandsbevolking en de ontoegankelijkheid van diensten zorgen ervoor dat huiselijke problemen niet worden gemeld. De sociale houding tegenover meisjes en vrouwen in combinatie met analfabetisme, tradities of religieuze overtuigingen/bijgeloof is niet bevorderlijk voor de emancipatie en gelijkheid van vrouwen.

Momenteel is er één winkel in de hoofdstad Thimphu, die natuurlijk geverfde garens verkoopt. Maar het kleurengamma en de materiaalvariatie zijn zeer beperkt. Door deze vrouwengroep bij te scholen ziet RENEW dan ook een goede afzetmogelijkheid in de toekomst.

Geld nodig voor:

Verfpotten, verf en garen. En training

Waar: Thongsa, Bhutan
Gevraagd bedrag: 3.075 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AZ-BT-01

RENEW bevordert Seksuele Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR), met specifieke aandacht voor de overlevenden van huiselijk geweld (DV) en ander Seksueel & Gender Gebaseerd Geweld (SGBV), inclusief geweld tegen kinderen in Bhutan. RENEW werd opgericht onder het beschermheerschap van Hare Majesteit de Koningin-moeder Gyalyum Sangay Choden Wangchuck in 2004. Het is een organisatie van openbaar nut die in 2010 is geregistreerd onder de Civil Society Organization Authority (CSOA) act. Een van de belangrijkste diensten van RENEW is in het kader van het reïntegratieprogramma voor kansarme vrouwen en meisjes om hun capaciteit voor economische en sociale onafhankelijkheid op te bouwen. Het programma biedt kwetsbare bevolkingsgroepen kansen om een duurzaam bestaan op te bouwen voor zichzelf en hun familieleden.

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

De te verwachten resultaten

 1. Tien plaatselijke vrouwen worden actief betrokken bij een sociale onderneming door natuurlijk geverfd garen te produceren.
 2. De vrouwen die deel uitmaken van het natuurlijke verfproject zullen na de opleiding een regelmatig inkomen verdienen.
 3. Het creëren van werkgelegenheid/alternatieve mogelijkheden voor levensonderhoud.
 4. Zorgen voor duurzaamheid van de vrouwengroep in de Thongsa gemeenschap.

Stappen om dit resultaat te bereiken

 1. Oprichting van een vrouwencoöperatie tegen mei 2023.
 2. Regelen van opleiding in natuurlijke verfstoffen voor vrouwencoöperaties tegen juni 2023.
 3. Opleiding over financiële basiskennis.
 4. Tegen augustus 2023 beginnen met een collectie natuurlijk geverfde garens.

Achtergrond

Bhutan is een door land ingesloten land in de oostelijke Himalaya, gelegen tussen India en China. Volgens de DAC-lijst (Development Assistance Committee) is het een van de minst ontwikkelde landen ter wereld. Bhutan staat op plaats 131 van de 151 landen in de wereldwijde genderkloofindex 2020, met de laagste scores voor economische participatie.

Het lage opleidingsniveau van de plattelandsbevolking en de ontoegankelijkheid van diensten zorgen ervoor dat huiselijke problemen niet worden gemeld. De sociale houding tegenover meisjes en vrouwen in combinatie met analfabetisme, tradities of religieuze overtuigingen/bijgeloof is niet bevorderlijk voor de emancipatie en gelijkheid van vrouwen. De ontoegankelijkheid van wegen, het gebrek aan infrastructuurontwikkeling, geografische en economische barrières hebben ertoe bijgedragen dat de gemeenschap in Thongsa niet duurzaam in haar levensonderhoud kan voorzien. Bhutan staat bekend om handwerk, maar 90% van de grondstoffen worden geïmporteerd. Gewoonlijk worden verschillende chemicaliën gebruikt voor geïmporteerde grondstoffen en garens, daarom zijn natuurlijke vaardigheden op het gebied van verven echt essentieel en zullen ze de economische zekerheid van de begunstigde verbeteren.

In plattelandsdistricten levert de landbouw niet voldoende inkomsten op voor de gezinnen, en is er in die gemeenschap geen vaardigheidstraining beschikbaar, wat de mogelijkheden voor een duurzaam bestaan van de mensen beperkt. In Thongsa zijn de mensen voornamelijk afhankelijk van de teelt van katoen en maïs, die seizoensgebonden is. De begunstigden missen de vaardigheden en het vertrouwen in het verven van zijde, ruwe zijde, wol en Eri-zijde. Door de vaardigheid van natuurlijke verfstof toe te voegen zal hun inkomen en de kansen op werk toenemen.

Aanvrager

RENEW (Respect, Educate, Nurture and Empower Women), een maatschappelijke organisatie die vrouwen in staat stelt hun eigen beslissingen te nemen zonder dwang of aansporing, met erkenning van het recht op autonomie.

Type organisatie: organisatie van openbaar nut

Opbouw van de kosten:
 • 1.250 euro – verfpotten en gereedschappen
 • 470 euro – training
 • 1.805 euro – verf en garen

Eigen bijdrage: 450 euro

Gevraagd bedrag: 3.075 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is gefinancierd door fonds dat anoniem wil blijven.