Oplaadstation mobiele telefoons

Beschrijving

Een groep jongere vrouwen wil iets betekenen voor hun gemeenschap én een betere toekomst voor de jeugd. Zo kwamen 11 leden van de Youth Act for Development groep uit Kasungu op het idee om een oplaadcentrum voor de gemeenschap te maken waar iedereen tegen een kleine vergoeding zijn mobiele telefoon of zaklamp kan opladen. Met die inkomsten kunnen zij het centrum onderhouden. Ze gaan een gebouw huren waarop de zonnepanelen geplaatst worden. In het gebouw gaan ze ook een kapperszaak runnen voor extra inkomsten. Al deze inkomsten zetten ze op de bank om gedurende het jaar de onderhouds- en investeringskosten van te betalen. Na een jaar kijken ze welke winst er is en verdelen die onder de groepsleden.

Ze gaan zich oriënteren op business management en een zonne-oplaadcentrum starten waar mensen hun gadgets zoals mobiele telefoons en zaklampen kunnen opladen tegen betaling. Hiermee willen ze inkomen genereren. Ze gaan de plek ook als kapperszaak gebruiken zodat ze meerdere inkomensbronnen hebben. Ze zien dat de solar alleen niet genoeg zal opleveren. Daarom willen ze het combineren met een Salon and barber shop. Het huis dat ze op het oog hebben heeft twee kamers dus in de ander kan die salon/barber shop. Salon is voor de dames om namaak haar in te vlechten. Barber shop is voor heren om haar te scheren.

Ze zijn al getraind in village banking. En dat doen ze ook al. Het geld van het solar poject zal worden gebruikt om hun shares in the village bank te boosten. De kapperszaak is een parallel business. Die wordt opgestart als eenmaal het solar project is gestart. Voor de kapperszaak hebben ze namelijk elektriciteit nodig. Maar de main business is het solar project. Sommige dames hebben skills in kappersbusiness.

Geld nodig voor:

Zonnepanelen, huur van een ruimte, inrichting kapperszaak en voor beveiliging.

Waar: T/A Chikwa, Katanga, Malawi
Gevraagd bedrag: 2.870 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-MA-10

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Wat is het concrete doel?

Een zonnepanelen-oplaadcentrum opzetten zodat de gemeenschap hun telefoons en zaklampen kunnen opladen en daarmee:

  • Een inkomen genereren voor de meisjes en hen daarmee economische empoweren
  • Pleiten en bewustwording voor de sociaal economische versterking van de meisjes
  • Pleiten en bewustwording voor natuurbehoud en klimaatverandering  

Wat zijn de te verwachten resultaten

  • Verminderen van armoede door het genereren van inkomen
  • Schone energie leveren aan gemeenschap

Achtergrond

Kasungu is een van de armste districten in Malawi mede doordat de meeste boeren nog tabak verbouwen. Maar ook door een slechte infrastructuur is en nauwelijks toegang tot elektriciteit. Youth Act for Development bestaat uit jongeren die gestudeerd hebben en zich inzetten voor een betere en duurzame toekomst. Met dit project proberen de jonge vrouwen bewustwording te creëren voor een betere sociaal economische positie van meisjes en vrouwen én voor natuurbehoud.

Youth Act for Development is een geregistreerde youth organisatie. Youth Act for Development heeft een klein kantoor in de district office in Kasungu town in Kasungu district. Het bestuur van Youth Act for Development zijn allemaal vrijwilligers die iets willen doen voor de jongeren/studenten en environment. Ze hebben zelf tenminste een Bachelor degree.

Een groep van Youth Act for Development is een groep van 11 jonge vrouwen (tussen de 20 en 34 jaar) in T/A Chikwa, Katanga. Dit is een van de armste districten in Malawi door de slechte infrastructuur. De wegen zijn slecht en toegang tot elektriciteit is heel beperkt. Veel mensen zijn afhankelijk van het verbouwen van tabak en de traditionele leiders. De meisjes/ vrouwen hebben helemaal geen inkomen met als gevolg dat ze al op heel jonge leeftijd trouwen en zwanger worden.

Aanvrager

Youth Act for Development (YA4D)

Type organisatie: vrouwengroep

Opbouw van de kosten:
  • 1.490 euro – zonnepanelen
  • 905 euro – inbedrijfstelling
  • 200 euro – kappersinrichting
  • 290 euro – training
  • 495 euro – beveiliging

Eigen bijdrage: 510 euro

Gevraagd bedrag: 2.870 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is gereserveerd voor fondswerving.