Schaamrode tomatenteelt

Beschrijving

Deze groep van 24 vrouwen, allemaal slachtoffer van gendergeweld steunen en counselen elkaar en nemen deel aan campagnes tegen geweld.

Dat lost het probleem niet op helaas. Het meeste geweld ontstaat doordat vrouwen economisch totaal afhankelijk zijn van hun echtgenoot.  Deze groep heeft daarom besloten om naast counseling op een duurzame manier geld te gaan verdienen door teelt van kastomaten. De vraag naar tomaten is groot, de afzet garandeert.

In de voorfase van het project heeft de groep contact gehad met een groep Amerikaanse studenten. Samen met de studenten is het project uitgedacht volgens het beleid van KALRO: Kenya Agricultural and Livestock Research Organisation.  Tevens is een door KALRO verzorgde cursus ‘tomatenteelt in de kas’ gevolgd waarin ook aandacht was voor biologische en duurzame ziektebestrijding. De studenten hebben geholpen bij het verkrijgen van 1,5 ha land en het slaan van een waterput met een diepte van 40 meter.

Toen brak Corona uit en is het contact met Amerika verloren gegaan.

Na corona heeft de groep het project weer opgepakt en gezocht naar hulp om hun plan te kunnen realiseren. Land en water zijn beschikbaar en de groepsleden zijn opgeleid. Wat ze nog nodig hebben is een kas, een irrigatiesysteem (op zonne-energie), twee watertanks van 5,000 liter en training in bedrijfsvoering (ondernemerschap, financieel management, marketing, bedrijfsvoering en ‘micro finance’, sparen,) en klimaatverandering.

Als het project loopt zal na verkoop van elke oogst 13 euro voor onvoorziene kosten worden gereserveerd en zal 35 euro gestort worden in een fonds waaruit de leden kunnen lenen voor persoonlijke zaken. Daarnaast onderhouden de vrouwen nog een traditioneel spaarsysteem waarvoor elk lid elke week 0,66 euro spaart. Om de beurt wordt hieruit geleend voor gezinsuitgaven. Met de verkoop van de kastomaten denken de leden van Winjo Wach elke dag per lid 8,13 euro te gaan verdienen.

Melania is gevraagd de kas, tanks, irrigatie systeem op zonne-energie en de training te financieren. De installatie van het systeem wordt door de leverancier gedaan zonder kosten. De eigen bijdrage bestaat uit;  land, een waterput, zaad en het transport van de materialen.

Waar: Kasagam Lillage, Kenia
Gevraagd bedrag: 2.670 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-KE-69

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

Belangrijkste punten waarom deze aanvraag onze steun verdient;

Het gaat om slachtoffers van gender geweld, die dit niet langer accepteren en er alles aan doen om dit soort geweld te voorkomen

De vrouwen laten zich niet door tegenslagen ontmoedigen, zij zijn vastbesloten om het project van de grond te krijgen.

Het project heeft alles in zich om vrouwen economisch onafhankelijk te maken, waardoor ze minder vaak slachtoffer zullen zijn van geweld. En ook niet onbelangrijk in de traditionele context; ze gaan aantonen dat vrouwen wel degelijk geld kunnen verdienen en hun eigen boontjes kunnen doppen.

Aanvrager

Winjo Wach Devellopment Group (‘Luisterend Oor Counceling Groep’)

Type organisatie: vrouwengroep

Opbouw van de kosten:
  • 2.250 euro – kas, irrigatie en watertanks
  • 250 euro – training
  • 390 euro – installatie, e.d.
  • PM – land

Eigen bijdrage: 230 euro

Gevraagd bedrag: 2.670 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is gefinancierd door de sponsorfietsgroep.