Titukulane, samen sterk

Beschrijving

Mthethe Women Club is in 2018 opgericht met o.a. een village bank (een locaal spaarsysteem). De vrouwen wonen in een klein dorp in Malawi, tussen Lilongwe en het Kamuzu International Airport in. Er zijn geen voorzieningen zoals waterleiding en elektriciteit. De vrouwen hebben te maken met grote armoede en tekort aan geld om schoolgeld voor hun kinderen te betalen waardoor ze vroegtijdig school verlaten. De vrouwen hebben weinig tot geen onderwijs gehad. Sommige vrouwen van de groep kunnen niet lezen en schrijven. Maar de vrouwelijk chief uit het dorp heeft hen gestimuleerd om een landbouwproject te beginnen door land ter beschikking te stellen.

Ze werken samen met de extension officers van het Ministerie van Landbouw om betere kennis te krijgen over het planten van mais, soja, pinda’s en bonen zodat ze hogere opbrengsten in de toekomst kunnen krijgen. Voorheen werd in dit gebied tabak gepland. De overheid is campagne aan het voeren om andere producten te gaan verbouwen wat de vrouwen heeft aangespoord om deze producten te gaan verbouwen. Juist deze vrouwen hebben de steun van Melania hard nodig om een start te kunnen maken, waarna ze vooral elkaar kracht gaan geven.

Geld nodig voor:

Zaaigoed en trainingen.

Waar: Mlumbwira, Traditional Authority Chitukula in Lilongwe district, Malawi
Gevraagd bedrag: 1.110 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-MA-13

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

Melania heeft deze groep bezocht en vond dit een hele sterke groep. Ze hebben een vrouwelijke village chief. Ze wonen zo’n 15 km boven Lilongwe (tussen de airport en Lilongwe in) en er is geen waterleiding en geen elektriciteit dus is het logisch dat ze een akkerbouwproject starten.

De vrouwen wonen in een afgelegen gebied. Via Area 25 in Lilongwe rijd je door naar een gebied waar geen verharde wegen zijn en alleen maar gehuchtjes. Kinderen moeten ver lopen (meer dan 4 km om bij een school te komen). Er zijn geen voorzieningen zoals klinieken. Daarvoor moeten ze naar Lilongwe.

Een van de vrijwilligers van het Centre for Social Concern heeft ze in contact gebracht met Melania.

Ze kiezen voor mais omdat bijna iedereen mais eet. Ze kiezen voor pinda’s , bonen en soja deels voor de verkoop en deels voor eigen consumptie. Deze producten leveren op de markt veel op. Iedereen plantte hier in het midden van het land tabak. De overheid is campagne aan het voeren dat ze uit de tabak moeten gaan en andere producten moeten gaan verbouwen. De nadruk was de laatste jaren op soja en pinda’s. Nu langzaam gaan ze ook meer naar horticulture kijken. Deze vrouwen willen de meer traditionele producten verbouwen.

Aanvrager

Mthethe Women Club

Type organisatie: vrouwengroep

Opbouw van de kosten:
  • 235 euro – soja
  • 385 euro – pinda’s
  • 170 euro – rode bonen
  • 205 euro – maïs
  • 440 euro – training

Eigen bijdrage: 325 euro

Gevraagd bedrag: 1.110 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Gefinancierd door mw. Carla Brokking.