Lieverkoekjes

Beschrijving

Een groep van 21 tienermoeders heeft besloten een bakkerij op te zetten.

Geld nodig voor:

250 kg meel, 1 bakoven, 1 deegmenger, training van baktechnieken, bedrijfsvoering, boekhouding en voorlichting op het gebied van seksueel geweld en samenleving.

Waar: Rwanda
Gevraagd bedrag: 2.525 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-RW-19

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

Deze groep probeert te ontsnappen aan de armoede en de achterstelling die zij ervaren in de maatschappij. Hun positie als tienermoeder en alleenstaand ouder heeft hen in een negatieve spiraal gedreven. Ze worden blootgesteld aan seksueel geweld, hebben een laag zelfvertrouwen en door hun lage geletterdheid is het moeilijk een baan te vinden.

Door zich te organiseren en samen te werken, kunnen ze een bedrijf opzetten. Het samenwerken met gelijkgestemden in een veilige werkomgeving helpt hen op velerlei gebied.  Zo vinden ze steun en begrip bij elkaar, werkt de groep motiverend en stimulerend bij de re-integratie in de maatschappij en zijn ze in staat om voor zichzelf en hun kind(eren) te zorgen.

Aanvrager

Urungano Mbandazi Group

Type organisatie: vrouwengroep

Opbouw van de kosten:
  • 2.190 euro – bakkersmachines
  • 455 euro – ingrediënten
  • 305 euro training

Eigen bijdrage: 425 euro

Gevraagd bedrag: 2.525 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Gereserveerd voor fondswerving.