Nooit meer op eieren lopen!

Beschrijving

Deze groep van 24 alleenstaande moeders, weduwe of gescheiden van een gewelddadige man, hebben zich verenigd om een einde aan te maken aan hun slechte situatie. Ze gaan voldoende geld verdienen om voor het gezin te zorgen met een duurzame kippenhouderij.

Het project is al begonnen met de bouw van een kippenstal op land dat voor 20 jaar gehuurd is. De volgende stap is de aankoop van een broedmachine op zonne-energie met een capaciteit van 2500 eieren en aankoop van 200 kuikens. Na vijf maanden gaan de kippen eieren leggen en kunnen ze verkocht worden. Een kip brengt tussen de 4,50 en 6,50 euro op. In de eerste vijf maanden zijn er al inkomsten van de broederij waar mensen tegen betaling eieren (0,12 euro per ei) kunnen laten uitbroeden. Het aantal legkippen blijft 100, de rest wordt verkocht.

Het project ligt in Komenya, onderdeel van Rarieda Town wat een snel groeiende plaats is met verschillende hotels en restaurants. Er is daardoor ook een groeiende vraag naar  kippenvlees en eieren en met name van lokale kippen die biologisch gehouden worden. De smaak van deze kippen en hun eieren is beter dan die van uitheemse rassen. De kosten voor kippenvoer zijn gering omdat dat bestaat uit “black soldier flies”, die ze ‘telen’ (rond hun huizen vangen). Met hotels en restaurants zijn afspraken gemaakt voor levering van kippen en eieren.

Alle leden krijgen een training van vier weken, twee keer per week (in de morgen theorie en in de middag praktijk), in kippenhouderij met name van lokale kippen. Onderwerpen: selectie, voeding, ziekten, boekhouden.

De inkomsten, per jaar geschat op ruim 10.000 euro, worden gebruikt om het bedrijf draaiende te houden. De bijdrage aan een onderhouds- en een spaarfonds is per maand 31 euro, wat resteert gaat naar de leden. Leden en niet-leden kunnen tegen 5% rente lenen uit dit spaarfonds. De verwachting is dat elk lid elke maand Euro 32 verdient. De leden worden aangemoedigd om elke week individueel 0,63 euro te sparen.

De vrouw is hierdoor financieel onafhankelijk, heeft genoeg geld om de kinderen naar school te laten. Door dat eigen inkomen hoopt ze in de gemeenschap gerespecteerd te worden.

Geld nodig voor:

Melania wordt financiering gevraagd voor een broedmachine op zonne-energie, een hok voor leghennen, aankoop 200 kuikens, vaccins, vergoeding van de trainer en het transport van alles. De eigen bijdrage is het land (vrij te gebruiken voor 85 jaar), een kippenhok dat de vrouwen zelf gebouwd hebben en trainingsmaterialen.

 

Waar: Komenya Village, Rarieda Town, Kenia
Gevraagd bedrag: 2.270 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-KE-70

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

Alle groepsleden hebben hun man verlaten omdat die hen mishandelde en al het geld opmaakte aan drank en aan andere vrouwen. Verzet hier tegen lokt alleen maar meer geweld uit. Als alleenstaande vrouw is het moeilijk om het hoofd boven water te houden. De lokale cultuur eist dat een vrouw een echtgenoot heeft. Zelfs als ze hem voor misbruik heeft  verlaten wordt dat niet geaccepteerd. Ze wordt in de gemeenschap gediscrimineerd en vaak beschuldigd van prostitutie. Omgang met getrouwde vrouwen is verboden omdat dat zij andere vrouwen slecht kan beïnvloeden. Zelfs meedoen met Table banking, een traditioneel spaar- en leensysteem is hen verboden.

Aanvrager

Dongruok Mine Komenya Self Help Group

Type organisatie: vrouwengroep

Opbouw van de kosten:
  • 1.235 euro – broedmachine
  • 920 euro – opstal
  • 270 euro – pluimvee
  • 370 euro – training

Eigen bijdrage: 525 euro

Gevraagd bedrag: 2.270 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is gefinancierd door anonieme sponsor.