Houden van konijnen

Beschrijving

De groep bestaat uit 48 vrouwen die samen een spaarfonds beheren waaraan iedereen elke maand bijdraagt. Uit dit fonds willen 18 vrouwen geld lenen om met een startsubsidie van Melania konijnen te gaan houden om mee te fokken en in te kunnen handelen. Hiermee willen ze een betere levensstandaard verkrijgen, hun kinderen naar school laten gaan, en zich voor hun menstruatieproblemen te kunnen laten behandelen en maandverband aan te schaffen.

Er is voor konijnen gekozen want die vermenigvuldigen snel, gebruiken weinig ruimte. Er is een grote vraag naar, ook uit het aangrenzende buurland Congo, en het is gezonde voeding. Geleidelijk aan zullen er veel meer vrouwen van het project gaan profiteren. Na elke worp van de konijnen zullen de vrouwen twee jonkies doorgeven aan de volgende vrouwen die ook getraind zijn en dan een inkomen kunnen verwerven. Uiteindelijk zal de groep uit 120 vrouwen bestaan.

Voor de training komt een bachelorstudent diergeneeskunde van de universiteit van Makere. Deze student blijft als adviseur aan het project verbonden. Bij het groeien van de groep van 18 naar 120 vrouwen zullen vaardigheidsworkshops worden gegeven.

Geld nodig voor konijnen, hokken, training en workshops.

Waar: Buhandiro Village, district Kasese, Oeganda
Gevraagd bedrag: 2.520 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-UG-111

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

Buhandiro Village is moeilijk te bereiken, het ligt  tegen het Rwenzori gebergte aan. De vrouwen die hier leven zijn extreem arm, kunnen moeilijk medische hulp vinden en lijden onder culturele mythen omtrent menstruatie. Eén op de tien vrouwen lijdt aan menorragie, een veel voorkomende menstruatieklacht die zich uit in abnormaal veel bloedverlies, langdurige en onregelmatige menstruaties en tussentijds bloedverlies. Soms wordt gepoogd de klacht ritueel tegen te gaan wat leidt tot genitale verminkingen.

Sowieso bestaat er veel seksueel misbruik omdat ze dicht bij de grens met Congo leven (druk grensverkeer) en zijn er veel kindhuwelijken.

Aanvrager

Rurol Empowerment Women Organisation (REWO)

Type organisatie: vrouwengroep

Opbouw van de kosten:
  • 1.205 euro – training en workshops
  • 505 euro – trainer
  • 1.115 euro – konijnen en opstal

Eigen bijdrage: 305 euro

Gevraagd bedrag: 2.520 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is geadopteerd door:

We zoeken nog naar sponsoren!