Toka Toka kippenbusiness

Beschrijving

Tien vrouwen en vijf meisjes uit Mzuzu, het Noordelijk deel van Malawi, hebben de Toka Toka Women Organisation opgericht. Zij leven in een achtergesteld gebied waar vrouwen ongelijkwaardig worden behandeld. Om zichzelf te versterken houdt deze vrouwengroep al een tijdje kippen maar ze willen gaan professionaliseren zodat meer meisjes en vrouwen financieel onafhankelijk kunnen worden, en daarmee hun positie kunnen versterken.

Op dit moment huren ze een plek waar ze vleeskuikens houden. Ze willen een eigen plek gaan kopen om daar naast met meer vleeskuikens, ook met legkippen te starten. De vleeskuikens worden na 6 tot 8 weken verkocht. De legkippen houden ze, die gaan na 6 maanden eieren leggen wat voor continue inkomsten zal zorgen.

Ze hopen hiermee niet alleen een goedlopende business te starten en vrouwen onafhankelijk te maken, maar hopen ook meisjes die vroegtijdig school verlaten te helpen om terug naar school te gaan en hun studie voort te zetten.

De winst van de business wordt deels onder de leden verdeeld en deels gebruikt om uit te breiden. Met de uitbreiding willen ze meer vrouwen een kans geven om onderdeel van hun groep te worden, zoals weduwen die vaak in een slechte economische situatie zitten.

Geld nodig voor:

Kippen, kippenhokken en kippenschuur.

Waar: Mzuzu City, Mzimba,Malawi
Gevraagd bedrag: 3.365 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-MA-12

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

Toka Toka Women Organisation zit in ZoloZolo, Mzuzu, in het Noordelijke deel van Malawi. Dit is een achtergesteld gebied waar vrouwen ongelijkwaardig worden behandeld en onderdrukt worden door mannen. Er wordt van ze verwacht dat ze thuis blijven en naar hun man luisteren. De mannen hebben dan ook weerstand tegen inkomen genererende activiteiten van vrouwen. Deze vrouwengroep is getraind door de Centre for Social Concern in belangenbehartiging en mensen rechten. De groep bestaat uit 15 leden: 10 vrouwen en 5 meisjes. De groep promoot vrouwelijk ondernemerschap en ze willen vrouwen empoweren om hun financiële status te verbeteren.

Aanvrager

Toka Toka Women Organisation

Type organisatie: vrouwengroep

Opbouw van de kosten:
  • 1.155 euro – kippen, voer en vaccinaties
  • 500 euro – bouw kippenschuur
  • 1.300 euro – kippenhokken
  • 785 euro – vaste lasten + overige

Eigen bijdrage: 375 euro

Gevraagd bedrag: 3.365 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is gefinancierd door fonds dat anoniem wil blijven.