Groententuin van hoop

Beschrijving

Begin 2023 zijn er 15 vrouwen bijgekomen. Zij waren afhankelijk van weldoeners en konden amper het hoofd boven water houden. De leiding van Ray of Hope heeft een plan uitgewerkt om voor deze vrouwen betere mogelijkheden te creëren. Ze hebben een basiskennis in farming en er is een markt voor groenten. Zo is het plan ontwikkeld dat deze groep groente gaat verbouwen.

Er zijn verschillende stakeholders gezocht. Er is een stuk land geleased voor twee jaar (met afspraken over een mogelijk vervolg) en de provincie levert technische support. De vrouwen krijgen een opleiding op kosten van de overheid.  Ze krijgen een training van twee maanden.

Het is de bedoeling om aansluitend aan de slag te gaan met het kweken van koriander en Suku-ma-wiki, een lokale koolsoort die heel veel wordt gegeten. Ze doen dit in stadstuintjes met beperkt oppervlak. Daarom worden er zogenaamde piramidetuinen gebouwd waardoor de tuinen weerdere verdiepingen krijgen en er meer verbowd kan worden per oppervlak.

Geld nodig voor:

Ze vragen bijdragen voor de aanschaf van de groenten en de materialen voor het bouwen van de piramides en de lease van het terrein.

Waar: Githarai slum, Nairobi, Kenia
Gevraagd bedrag: 3.020 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-KE-76

Wat is het concrete doel?

 • 15 laag opgeleide vrouwen, vluchtelingen, die hoofd van hun gezin zijn verwerven een duurzaam inkomen
 • Zij leren groente verbouwen in piramidetuinen en de basiskennis voor ondernemen
 • Zij worden geholpen bij het onderhouden en uitbouwen van de tuinen op een geleased stuk land

Wat is de aanpak?

 • 10 dagen training voor de 15 geselecteerde vrouwen
 • Het voorbereiden en onderhouden van de piramidetuinen
 • Oogsten van de groenten. (Kool en Koriander)
 • Verkopen van de groenten

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

Ray of Hope Women Group bestaat uit 48 leden, allemaal vrouwen. Allemaal vluchteling afkomstig uit de omringende landen zoals Democratische Republiek Congo, Rwanda, zuid Soedan en Somalie.  Ze wonen in Githurai slum, ten noordoosten van Nairobi. Kenia is een van de Afrikaanse landen dat mensen opneemt die op zoek zijn naar een veilige stabiele plek om te leven, maar Kenianen krijgen overal voorrang. Het leven in de vluchtelingenkampen is hard en onveilig. Er is tekort aan alles en bewoners zijn afhankelijk van liefdadigheid. Nadat zij de documenten hebben ontvangen waarmee ze in Kenia mogen blijven, vertrekken de meeste bewoners uit het kamp en gaan op zoek naar betere leefomstandigheden.

Hope vegetable Garden Project wordt in Githurai slum  uitgevoerd. Het gebied is overbevolkt en de publieke voorzieningen zijn onvoldoende om tegemoet te komen aan de behoeftes van de bewoners. Githurai heeft een bevolking van ongeveer 400.000 inwoners. 20% daarvan is internationaal vluchteling. Ongeveer 30 % van de internationale vluchtelingen zijn vrouwen die aan het hoofd van hun gezin staan. Mannen zijn vaak gesneuveld of achtergebleven om te vechten. Veel vrouwen hebben weinig of geen opleiding en kunnen amper lezen en schrijven. Dat maakt dat ze moeilijk aan een baan kunnen komen, ze leven daardoor in grote armoede.

Om de situatie van deze vrouwen te verbeteren hebben zij het initiatief genomen om een groep ‘Ray of Hope’ te vormen. Zij worden gesteund door Kimbo amazing women. Daarmee werkt Melania al langer samen.

Aanvrager

Ray of Hope Women Group

Type organisatie: vrouwengroep

Opbouw van de kosten:
 • 265 euro – huur stadstuin
 • 2.215 euro – bouwmateriaal piramidetuin
 • 740 euro – mest en zaad
 • 115 euro – tuingereedschap

Eigen bijdrage: 315 euro

Gevraagd bedrag: 3.020 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is geadopteerd door:

We zoeken nog naar sponsoren!