Thuisboeren voor tribale vrouwen uit Indraprastha

Beschrijving

Aan het project zullen 39 vrouwen deelnemen, uit elk huishouden één. Ze zullen varkens en kippen grootbrengen en voedzame moestuinen aanleggen. De vrouwen worden in 2-3 zelfhulpgroepen geplaatst en beginnen met een zesdaagse training in tuinieren en het houden van varkens en kippen. Dit omvat de verzorging van de dieren, het bereiden van voer en verwerken van mest en het verkopen van hun producten. Daarnaast zullen ze financieel management, planning voor kleine bedrijven en leiderschapsvaardigheden leren. De vrouwen zullen elkaar tijdens het project regelmatig ontmoeten om ideeën en ervaringen uit te wisselen, met voortdurende steun van Digambarpur Angikar.

De verwachting is dat de vrouwen met de verkoop van hun producten, eieren en biggen hun inkomen met ongeveer 500 euro per jaar zullen verhogen. Bovendien zullen ze hun gezinnen van voedsel kunnen voorzien dat door hun moestuinen wordt geproduceerd. De ondervoeding zal worden teruggedrongen en de vrouwen zullen zelfverzekerde ondernemers worden dankzij de vaardigheden die ze hebben verworven met het houden van kleinvee op hun eigen erf. Ten slotte zullen de vrouwen leren hoe ze een door vrouwen geleid dorpsontwikkelingscomité kunnen vormen dat hen in staat zal stellen middelen voor hun dorp te mobiliseren bij de overheid om de voortdurende projectgroei en duurzaamheid te stimuleren

Geld nodig voor:

Dierverblijven, kleinvee, moestuinzaad en training.

Waar: West Bengal, India
Gevraagd bedrag: 3.365 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AZ-IN-72

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Activiteiten

 • Training over het houden van varkens en kippen
 • Training over het aanplanten van een moestuin en maken van mest
 • Training basisprogramma Ondernemerschapsontwikkeling, incl. financiële geletterdheid, marketing, leiderschapsvaardigheden en boekhouding
 • Groepsvorming en goede begeleiding bij eerste opstart van teelt en productie
 • Uitdelen van 2 biggen, 10 kuikens en 3-4 soorten zaden
 • Vorming van duurzame marktkoppelingen
 • Training over en inclusie in actief vrouwencollectief (dorpsontwikkelingscomité)
 • Maandelijkse monitoringvergaderingen

 De vrouwen zorgen voor de trainingslocatie en zorgen voor eten tijdens de trainingen. Ze zorgen ook voor de basisgereedschappen/materialen die ze nodig hebben, vooral voor het maken van hun eigen mest. Ze zullen ook, met support van Digambarpur Angikar,  banden leggen met de (lokale) overheid die hun kan helpen met veterenaire kosten.

Resultaten

Aan het einde van een jaar zullen 39 tribale vrouwen  in Indraprastha dorp getraind zijn in het houden van varkens en kippen, en het aanleggen van moestuinen. Ze zullen getraind zijn in ondernemingsvaardigheden. Ook zullen ze 2-3 groepen hebben gevormd waarin ze elkaar ondersteunen in deze activiteiten. Ze zullen een duurzaam marktkanaal hebben opgezet om de producten (biggen, eieren en groenten) te verkopen, inclusief een directe link naar in Calcutta gevestigde groothandels. Het inkomen van de vrouwen zal verhoogd worden met circa 400 euro, en stabiel zijn, en alle 39 vrouwen zullen lid zijn van het dorpsontwikkelingscomité. Hierdoor zal ondervoeding omlaag gaan, en zal het kwaliteit van leven van de gezinnen in Indraprastha verhogen.

Achtergrond

In West-Bengalen, India, ligt het kleine dorpje Indraprastha langs de oevers van de rivier in het deltagebied van Sundarban, grenzend aan de Golf van Bengalen. In dit gebied dat rijk is aan wilde dieren en natuur hebben zich 39 families van de Scheduled Tribe gevestigd. Zij verdienen hun brood met het vangen van vis en modderkrabben en soms met het verzamelen van honing uit de bossen. Dit zijn gevaarlijke ondernemingen in een gebied dat gevoelig is voor aanvallen van krokodillen en tijgers. Ze wonen in lemen huizen met rieten daken. Ondanks de rijke natuurlijke omgeving hebben de families moeite om voldoende maaltijden op tafel te zetten en lijden ze aan honger en ondervoeding. Hun landloze status en kwetsbaarheid voor cyclonen maken hun situatie onzeker. Gezinnen staan onder druk en de vrouwen zijn kwetsbaar voor huiselijk geweld en misbruik.

Aanvrager

Digambarpur Angikar

Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:
 • 585 euro – bouwmateriaal
 • 3.095 euro – kleinvee en tuinzaad
 • 535 euro – training

Eigen bijdrage: 850 euro

Gevraagd bedrag: 3.365 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is geadopteerd door:

We zoeken nog naar sponsoren!