Ondernemerstraining voor volkskunstartiesten

Beschrijving

Het project zal worden uitgevoerd met 12 inheemse Maya-vrouwen in de leeftijd van 16 tot 65 jaar, afkomstig uit uit 4 gemeenschappen (San Lucas, Mabil Ha, Mafredi en San Pedro Columbia) in Toledo. De vrouwen produceren onder andere jippi jappa en bayal manden, houtsnijwerk, katoenweefwerk, sieraden, traditionele tassen, borduurwerk, aardewerk en ornamenten. Ze bezitten veel creatieve vaardigheden, maar het ontbreekt hen aan financiële vaardigheden waardoor ze niet in hun onderhoud kunnen voorzien. Daarnaast hebben ze zelfvertrouwen nodig om te durven ondernemen.

De vrouwen krijgen een ondernemerstraining die zowel in het Engels als in de moedertaal van de vrouwen wordt verzorgd door MA Business Consultancy & Development Center Belize. De training zal gedurende 5 weken worden gegeven en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Ondernemerschap
 • Zakelijke- en levensvaardigheden
 • Duurzaamheid
 • Marketing
 • Financieel beheer (oa prijsbepaling)

Deze training zal een aanvulling vormen op de 12 weken durende beroepsopleiding in ambachtelijke productie en kwaliteitscontrole die alle vrouwen al hebben afgerond (zie foto). Naast deze training worden de vrouwen ondersteund in het opzetten van een productlijn en wordt er een kunstgalerie opgezet waar de vrouwen hun producten kunnen presenteren.

Geld nodig voor:

Boekhoudmateriaal, trainingskosten en reiskosten, maaltijden.

Waar: Toledo, Belize, Latijns-Amerika
Gevraagd bedrag: 3.910 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: LA-BZ-01

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Activiteiten

De drie prioriteiten zullen zijn:

 1. Het plannen en uitvoeren van een 5-weekse klassikale training over de onderwerpen ondernemerschap, bedrijfs- en levensvaardigheden, marketing, financieel beheer en duurzaamheid.
 2. De training geven in het Engels en in de moedertaal van elke vrouw, aangevuld met activiteiten/workshops om de inhoud van de training daadwerkelijk toe te passen.
 3. Kunstgalerie opzetten waar de producten van de vrouwen getoond zullen worden.

Verwachte resultaten

 1. Een lange termijn impact creëren op het levensonderhoud van 12 inheemse vrouwelijke ambachtslieden uit vier plattelandsgemeenschappen in Toledo, Belize.
 2. Zelfstandige vrouwen die hun eigen inkomen kunnen gaan verdienen door de productie van inheemse ambachten die voldoen aan de marktstandaarden (lokaal en internationaal).
 3. Inheemse vrouwen die financieel geïntegreerd worden in hun huishoudens en gemeenschappen in Toledo.
 4. Het creëren van rolmodellen van inheemse vrouwelijke ondernemers.

Achtergrond

Home of Indigenous Arts Belize (HIAB) is een officieel geregistreerde organisatie, bestaande uit inheemse vrouwelijke ambachtslieden uit verschillende gemeenschappen in Toledo, die handwerk produceren en verkopen.

Deze vrouwelijke handwerkers leven in afgelegen, gemarginaliseerde gemeenschappen met een hoog armoedeniveau. Vooral vrouwen hebben een slechte financiële positie, omdat ze ofwel schoolverlaters, alleenstaande moeders of huisvrouwen zijn. Deze vrouwen hebben geen toegang tot vervolgonderwijs, gezondheidszorg en een gedegen onderkomen.

Aanvrager

Home of Indigenous Arts Belize (HIAB)

Type organisatie: officieel geregistreerde organisatie

Opbouw van de kosten:
 • 370 euro – boekhoudmateriaal
 • 1.580 euro – vervoer
 • 3.245 euro – ondernemerstraining

Eigen bijdrage: 1.285 euro

Gevraagd bedrag: 3.910 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is geadopteerd door:

We zoeken nog naar sponsoren!