Matten uit bananenvezels

Beschrijving

Dit project heeft als doel om 30 Dalits vrouwen zonder werkgelegenheid een kans te bieden om nieuwe vaardigheden te leren en economisch zelfstandig te worden. 

Deze vrouwen zullen leren hoe ze vezels kunnen winnen en produceren uit het bananenstam van de bananenplant. Met deze vezels zullen ze verschillende producten weven voor de markt, zoals tapijten voor verschillende doeleinden. De extractie en productie van vezels zal gebeuren met behulp van gemotoriseerde machines. Het weven gebeurt met handweefmachines.  Deze vrouwen zullen basiskennis opdoen in boekhouding en het beheer van hun voorraad van grondstoffen en hun gemaakte producten voor de markt. 

In dit intensieve leerproces worden ze ondersteund door de lokale NGO SCDP die ervaring heeft met het werken met Dalit-vrouwen in de regio. De NGO zal ze ook  ondersteunen bij het adverteren en vermarkten van hun producten. De groep vrouwen zullen krachten bundelen en onder gebeleiding van de NGO zullen ze zich organiseren als een collectief van vrouwelijke ondernemers. Zij zullen functioneren met een eenvoudige interne structuur om plichten en verantwoordelijkheden te verdelen.

Na 3 maanden intensieve training zal de groep onder professionele begeleiding als een bedrijf functioneren. Uit de inkomsten zullen ze minstens € 56 per persoon per maand verdienen en de huur van het lokaal zelf kunnen betalen. Zij dragen bij met eigen transportkosten, maaltijden en werkdagen. Via een memorandum of understanding wordt de eigendom van de machines geregeld. De machines zullen aan het eind van het project eigendom worden van het  vrouwencollectief. 

Geld nodig voor:

Machines voor de extractie van bananenvezel, handweefmachines , basisgereedschap voor het snijden en schoonmaken van de grondstof en voor de training en begeleiding gedurende het eerste jaar.

Waar: Ayothiyapatinam, Salem, Tamil Nadu
Gevraagd bedrag: 6.385 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AZ-IN-73

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Activiteiten

 • Het opzetten van een trainingscentrum voor het winnen van bananenvezels en het weven van matten
 • Twee maanden intensieve training over het extraheren van bananenvezels. Deze training omvat theorie en praktijk over de vezelwinmachine en over de grondstoffen in de bananenplantage 
 • Sessies organiseren over basis boekhouding, administratie van voorraden, koop en verkoop, bepalen van prijzen
 • Een maand training in het weven van matten, zowel met manual als met een elektische wever. Weven van de matten in verschillende maten, zoals slaapmat, feestmat, tempelmat, kerkmat, tapijtmat enz
 • Organisatie van het collectief van vrouwelijke ondernemers /interne structuur 
 • Organisatie van een tentoonstelling van de geproduceerde producten, met name tapijten voor verschillende gelegenheden
 • Promotie activiteiten organiseren onder begeleiding van de NGO

Resultaten: 

 • 30 vrouwen hebben een duurzame bron van werkgelegenheid gecreëerd
 • 30 vrouwen toegerust met kennis en vaardigheden als onderneemster 
 • 30 vrouwen hebben betere kansen om hun economische situatie te verbeteren
 • 30 Dalit-vrouwen met een hoog gevoel van eigenwaarde hebben hun sociale uitsluiting verminderd   

Achtergrond

De vrouwengroep wonen in vijf verschillende dorpen behorend to de regio Tamil Nadu. Dit is de belangrijkste bananenproducerende staat van India. Er zijn veel bananaplantages en na de oogst van de trossen ontstaat een enorme hoeveelheid stamafval. De stammen van banaan worden vaak nog verbrand op plantages wat schadelijk is voor het milieu. De laatste jaren is er steeds meer vraag naar milieuvriendelijke grondstoffen voor de textiel industrie en bananenvezels staan steeds meer in de belangstelling van de markt. Daarom wil deze groep vrouwen producent van bananenvezels worden en bananenvezelproducten zoals matten, speelgoed, tassen, maken voor de verkoop.

Dit initiatief biedt veel kansen op succes als bron van duurzaam inkomen voor deze 30 vrouwen. De groep bestaat uit Dalits-vrouwen, die tot een kastelozegroep behoren en die nog steeds het slachtoffer zijn van discriminatie en uitsluiting, vooral in plattelands gemeenschappen, zoals het geval is voor deze  vrouwen

Aanvrager

Society For Community Development Project (SCDP)

Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:
 • 4.575 euro – vezelwinmachine
 • 1.220 euro – weefmachine
 • 1.005 euro – materiaal + gereedschap
 • 1.300 euro – training

Eigen bijdrage: 1.715 euro

Gevraagd bedrag: 6.385

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is geadopteerd door:

We zoeken nog naar sponsoren!