Tuinboeren

Beschrijving

De doelgroep bestaat uit 35 weduwen en jonge vrouwen die maandelijks bij elkaar komen om hun problemen te tackelen. Zij zijn begonnen per persoon maandelijks 500 UGX  te sparen. Met het kapitaal wat zij reeds bij elkaar hebben gespaard zijn zij in staat een stuk land te huren om groenten en fruit te verbouwen voor eigen gebruik.

Nu vragen ze om een extra bedrag om hun ideeën een extra boost te geven opdat ze een stuk land kunnen kopen en hun inkomen te verhogen en ook het leensysteem. Ook willen ze hun activiteiten uitbreiden met het houden van varkens.

Op het ogenblik bezitten ze 1 acre land en ze hebben een boerderij, een gedeelte van dit land zal gebruikt worden als permanent kweekbed voor het voorzaaien van de planten en het teveel aan kweekplantjes zal worden verkocht. Dit project is een tuinbouwproject dat zich richt op de vraag van de mensen wat betreft de groenten en het vlees (meestal varkens).

Zij worden bijgestaan en getraind door werknemers van Kiburara Quality Millers een molenaarsgroep in hun omgeving, die zelf professionele trainingen hebben gehad en geselecteerd  zijn als modelboeren in de omgeving. Zij zullen hen gedurende zes maanden bijstaan en er kan altijd weer een beroep op hen gedaan worden. Ook worden ze gemonitord door een veearts. De producten die ze verbouwen zijn: tomaten, aubergines, paprika’s, uien, spinazie etc. Het zijn groenten die zeer voedzaam zijn voor henzelf en waar ook veel vraag naar is. Het surplus kan dan ook op de markt verkocht worden. In hun omgeving is een grote, drukke markt, waar ook veel Congolezen komen.

Het land wordt geïrrigeerd middels gerecycled plastic flessen van 1 1/2 lt   waar gaten in gemaakt zijn en het duurt 4 dagen eer de fles leeg is en worden dan onmiddellijk weer gevuld door de groepsleden. Er wordt een fles per plant gebruikt. Het land is vlakbij de rivier. De vrouwen doen dit al in hun moestuin.

De zes varkens waarmee ze willen beginnen krijgen een stal bij hun vergaderplaats en de grond is van een van de leden. De zorg voor de varkens roteert onder de leden van de groep en er is een nachtwaker.

Geld nodig voor:

Varkens, varkenshokken, kweektuin, gereedschap.

Waar: Karambi Sub County-Kasese district in het westen van Oeganda
Gevraagd bedrag: 3.110 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-UG-114

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Activiteiten

 • het opzetten van een magazijn om de voorraad in te bewaren
 • het hebben van een permanent kweekbed
 • het aanschaffen van tuingereedschap
 • voortdurend in de gaten houden wat de vraag is naar producten en de kwaliteit daarvan verbeteren
 • het opzetten van hanteerbaar drip-irrigatiesysteem
 • de leden training geven in collectieve marketing en het zetten van alternatieve bronnen om meer inkomsten voor het spaarsysteem te genereren

Achtergrond

De doelgroep bestaat uit 35 weduwen en jonge vrouwen die maandelijks bij elkaar komen om hun problemen te tackelen. De vrouwen hebben een gebrek aan basale behoeften, onvoldoende kennis hoe hun landbouwgrond optimaal te gebruiken, kampen met veel HIV gevallen en tienerzwangerschappen.

Aanvrager

Samaritan Foundation for Community Empowerment (SAFFE)

Type organisatie: stichting

Opbouw van de kosten:
 • 1.545 euro – varkens
 • 640 euro – varkensstallen
 • 450 euro – kweektuin
 • 190 euro – tuingereedschap
 • 285 euro – opleiding

Eigen bijdrage: –

Gevraagd bedrag: 3.110 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is gereserveerd voor sponsoring door Dominicus Amsterdam