Broodnodige variatie

Beschrijving

Dit project is geïnitieerd door een groep van 27 weduwen in Guba. Zij hebben allen hun man verloren aan hiv/aids. Veel van de vrouwen zijn zelf ook hiv-positief. De vrouwen hebben geen werk en nauwelijks inkomen. De vrouwen worden gediscrimineerd omdat ze geen man hebben die hen financieel steunt, en omdat ze hiv-positief zijn. De inwoners van het dorp zien de vrouwen als een last voor de gemeenschap. De vrouwen hebben besloten het heft in
eigen handen te nemen en hebben een zogenaamde zelfhelpgroep opgericht, met de naam Nyiso Hera Development Group (NHDG). Nyiso Hera betekent ‘Laat de liefde zien’. De leden van de groep ondersteunen elkaar waar mogelijk. Het doel van het project is een gezamenlijke bakkerij op te zetten, waarmee zij inkomsten kunnen verdienen om voor zichzelf en hun gezinsleden kunnen zorgen. Een klein deel van de opbrengst zal maandelijks in een fonds gestopt worden, waaruit onderhoudskosten betaald kunnen worden, zo een duurzaam project. Door het aanbod van gezond brood draagt het project bij aan betere voeding voor alle inwoners in het dorp.

Geld nodig voor:
 • Een professionele bakoven op zonne-energie
 • Drie zonnepanelen en de installatie ervan
 • Bakblikken en bladen om het brood op te leggen
 • Trainingskosten (10-daagse training bedrijfsvoering, boekhouding)
 • Een startbijdrage voor het onderhoudsfonds

Waar: Guba, Kisumu, Kenia
Gevraagd bedrag: 3240 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-KE-53

De afgelopen maanden zijn de vrouwen getraind in het bakken van brood en cakejes. De training is uitgevoerd door ‘Friends of Kenya’ een groep ex-USA Peace Corps vrijwilligers. Zij komen regelmatig terug naar Kenya om ambachtelijke trainingen te geven. Friends of Kenya geeft geen financiering, daarom heeft NHDG nu bij Melania dit voorstel ingediend. Friends of Kenya blijft als adviseur betrokken bij het project. Het brood dat tijdens de training werd gebakken, is voornamelijk gebruikt voor het eigen gezin en wat er overbleef werd verkocht. De verkoop loopt goed en er is meer vraag dan de vrouwen met de huidige voorzieningen kunnen bakken. De groep wil daarom uitbreiden en gaan werken met een oven op zonne-energie. Dit is goedkoper en betrouwbaarder dan elektriciteit.

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

Guba is een semi-stedelijk gebied dat ongeveer 11 km van Kisumu ligt. Kisumu is een grote en overvolle stad in het westen van Kenia. Veel mensen willen niet langer in de stad wonen en verhuizen naar omliggende dorpen, zoals bijvoorbeeld Guba. Het aantal inwoners neemt snel toe, en daarmee ook de vraag naar brood. Bovendien is de Great Lakes University of Kisumu gevestigd in Guba en wonen er veel studenten op kamers in het dorp. Ook zij hebben brood nodig. Zodra de bakkerij loopt wordt verwacht dat elke vrouw 70 euro per maand verdient, waarvan zij EUR 2,30 per maand spaart in een fonds. Hieruit kan het noodzakelijke onderhoud betaald worden en kunnen de groepsleden geld lenen als dat nodig is. 

Aanvrager

Nyiso Hera Development Group (NHDG)

Type organisatie: ngo

Opbouw van de kosten:
 • 1540 euro – bakkersoven
 • 550 euro – materialen
 • 450 euro – zonnepanelen (incl converter)
 • 245 euro – ingredienten
 • 230 euro – training
 • 820 euro – ruimte en fonds voor onderhoudskosten

Eigen bijdrage: 595 euro

Gevraagd bedrag: 3240

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is geadopteerd door:

gefinancierd door Stichting Cees Kant