Varkenshouderij voor coöperatie van plattelandsvrouwen

Beschrijving

Een groep van 20 vrouwen, leden van de landbouw- en veeteeltcooperatie ACOPAMO, in La Paz, El Salvador willen hun bron van inkomsten diversifiëren om beter in de levensonderhoud van hun families te kunnen voorzien. Zij verbouwen op kleinschalige wijze groenten op hun percelen maar hun inkomsten zijn onvoldoende. De oogst is onzeker en de klimaatverandering is een stille vijand die de voedselzekerheid van families van zelfvoorzienende boeren bedreigt. Deze groep vrouwen wil zich richten op het opzetten van een varkenshouderij als aanvullende bron van inkomsten. Zij hebben de ruimte maar het ontbreekt ze aan financiele middelen om de varkensboerderij op te starten. 

Geld nodig voor:

De bouw van stallen en aanschaf van biggen.

Waar: San Rafael Obrajuelo, La Paz, El Salvador
Gevraagd bedrag: 2.560 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: LA-SV-18

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Activiteiten

  • terrein klaar maken voor de varkenshouderij
  • opzetten van een uitloopweide waar de varkens kunnen wroeten
  • maken van een schuilhut voor de zomer (tegen de felle zon) en de winter (regenseizoen)
  • aanschaf van 8 biggen
  • aankopen van varkensvoer, vitaminen en mineralen zijnde ongeveer 4 á 6 kilo per dag aan geplette rogge, eikels, tamme kastanjes. Daarnaast voldooende water en structuurrijk voedsel (biologische zeugenbrokken)
  • praktijkgerichte training voor de groep vrouwen over het houden van varkens, de voeding, de huisvesting, gezondheid en welzijn, de wet- en regelgeving
  • trainingsessies voor het verbeteren van kennis over administratie, boekhouding en commercialisatie.

Achtergrond

ACOPAMO is een orgaanisatie van kleine landbouwers, bestaande uit 45 vrouwen. Zij houden zich bezig met kleinschalige landbouw en veeteelt activiteiten. De cooperatie heeft een belangrijke rol gespeeld in de economische zelfredzaamheid van rurale vrouwen van de gemeente Orajuelo.  Via de coöperatie konden deze plattelandsvrouwen zich organiseren  en zo gezamenlijk doelen bereiken die voor elk vrouw moeilijk bereikbaar zouden zijn geweest, vooral op het gebied van zelfvoorzienende landbouw en micro investeringen. Hun zelfwaardering is vergroot en zij geloven in de kracht van het samenwerken als coöperatie. De 20 vrouwen van dit project hebben kleine percelen voor groenteteelt. Zij produceren en verkopen de oogst als coöperatie. Hun inkomsten zijn de laatste twee jaar aanzienlijk gedaald als gevolg van de overstromingen die het departemen La paz hebben geteisterd. In deze tijden van de coronapandemie, zijn hun groentegewassen van grote waarde voor de voedselzekerheid van hen en hun families maar ook voor andere leden van de coöperatie. Door de klimaatproblemen en de pandemie zijn hun inkomsten van productie en verkoop van gewassen onvoldoende. Zij willen hun inkomsten verbeteren en de risicos spreiden met het opstarten van een collectieve varkenshouderij. Het terrein is eigendom van de coöperatie. De coöperatie is in het bezit van een rechtspersoonlijkheid.  De 20 leden van ACOPAMO vragen Melania om financiele ondersutening voor het opstarten van deze kleine varkenshouderij.

Aanvrager

ACOPAMO, associatie van 45 vrouwen in de gemeente san Rafael Orajuelo, La Paz. Zij zullen getraind en begeleid worden door de lokale NGO COFOA, eeen kerkelijk-verwante organisatie.

Type organisatie: coöperatie

Opbouw van de kosten:
  • 1.650 euro – aanschaf biggen, vaccinatie en voer
  • 685 euro – bouwmateriaal
  • 1.510 euro – transport en bouwvak

Eigen bijdrage: 1.285 euro

Gevraagd bedrag: 2.560 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project

Adoptie

Dit project is gefinancierd door mw Thea de Poel, mw Marianne Timmermans, e.a.