Kleinschalig spaarfonds

Beschrijving

Het grootste deel van laag gekwalificeerd werk wordt uitgevoerd door vrouwen. Arme vrouwen met een lage of geen opleiding werken in de informele sector die zwaar getroffen werd door de COVID-pandemie. De informele inkomsten-genererende activiteiten werden stopgezet, inkomsten verminderden, vrouwen verloren hun kleine investeringen en nu zitten ze zonder kapitaal om opnieuw te kunnen investeren in hun kleinschalige en ambachtelijke handelsactiviteiten. In deze omstandigheden willen 20 vrouwen in de leeftijd tussen 40-60 jaar oud, wonende in rurale gemeenschappen van Sta. Ana en el Yomito, zich organiseren om diverse inkomens-generende activiteiten te (her)starten om beetje bij beetje hun handelsactiviteiten te reactiveren. Over het algemeen wenden de vrouwen zich tot woekeraars die hen geld lenen tegen hoge rente. Met ondersteuning van Melania willen deze vrouwen als groep een spaarfonds opzetten om hun kleinschalige activiteiten te ondersteunen. Elke vrouw zal $ 100 ontvangen als bijdrage aan het opstarten van hun kleinschalige handelsactiviteit. De groep zal een kleine maandelijkse bijdrage in de spaarpot inleggen dat gebruikt zal worden voor een investering in hun activiteiten wanneer het nodig is.  De 20 vrouwen zijn verdeeld in 2 spaargroepen van 10 vrouwen in 2 verschillende gemeenschappen. De vrouwen zullen leren zich te organiseren als groep van kleinschalige ondernemers, zij zullen de nodige training krijgen voor het beheer van het spaarfonds, kennis maken met elementaire beginselen van solidariteitseconomie en elementaire boekhouding, nodig voor hun kleinschalige handelsactiviteit en voor de administratie van het spaarfonds.

Geld nodig voor:
 • een beperkt startkapitaal om de handelsactiviteiten te starten/versterken (20 vrouwen)
 • trainingen voor het beheer en administratie van het spaarfonds, groepsversterking en elementaire boekhouding
 • begeleiding en monitoring gericht op het goed functioneren van het spaarfonds
 • bijdragen aan transportkosten ten behoeve van de participatie van de 20 vrouwen. Lange afstanden en moeilijke vervoermogelijkheden beperken de mobiliteit van vrouwen in rurale gemeenschappen.

 Waar: Santa Ana en Usulatán (Yomito), El Salvador
Gevraagd bedrag: 2.830 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: LA-SV-19

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Activiteiten

 • Realiseren van bijeenkomsten met de 2 groepen vrouwen in verband met het starten van het project.
 • Oprichting van het spaarfonds en levering van het startkapitaal. De 20 vrouwen zijn verdeeld in 2 spaargroepen van 10 vrouwen in 2 verschillende gemeenschappen
 • Ondertekening van overeenkomsten tussen de vrouwen in verband met deelname, rechten en plichten rondom het spaarfonds en het gebruik van startkapitaal
 • Realiseren van trainingen over boekhouding, beheer van boekhoudkundige boeken en notuleren, weergave van rekeningen, kosten-baten, o.a. Deze onderwerpen zullen bijdragen aan het goed functioneren als groep onderneemsters en als collectieve spaarders. Kennis maken met elementaire beginselen van solidariteitseconomie
 • Realiseren van sessies gericht op bewustwording over hun vrouwenrechten en rechtvaardige genderverhoudingen. Deze activiteiten zijn belangrijk voor de neveneffecten.  Zij zullen beter kunnen werken als zij zich als ze zich zekerder van zichzelf voelen
 • Monitoring en begeleiding van de individuele onderneemsters en van de 2 spaarfondsen
 • Identificeren van instanties van belang voor deze vrouwen, als burger en als kleine onderneemster. 

  Achtergrond

  De gemeenschappen van Santa Ana en El Yomito maken deel uit van het plattelandsregio van het oosten van El Salvador. Dit zijn gemeenschappen met een hoge mate van armoede. De meeste families  wonen in precaire huizen met onvoldoende toegang tot drinkwater. De meeste mensen houden zich bezig met landbouw voor eigen consumptie, huren land om het te bewerken en betalen huur met een deel van de oogst. De meeste mannen migreren naar grote steden op zoek naar werk. Voor vrouwen zijn er weinig mogelijkheden voor zelfontplooiing. Vrouwen worden geconfronteerd met obstakels zoals: eerlijke toegang tot en controle over land en andere productieve hulpbronnen, toegang tot fatsoenlijke werkgelegenheid en inkomstengenererende activiteiten waardoor hun kansen op economische autonomie worden ondermijnd. De meeste arme vrouwen werken in de informele sector. Met dit project zullen 20 plattelandsvrouwen kansen krijgen om hun zelfredzaamheid te verbeteren. De inkomstengenererende activiteiten variëren: o.a. verkoop van artikelen voor persoonlijk gebruik, fastfood, borduren, verkoop van sorbets, zelf gemaakte kinderkleding. Van hun kant zullen via de El Yomito-groep initiatieven worden gepromoot voor de verkoop van typisch voedsel, kleine kiosken die onder meer consumentenartikelen en basisbenodigdheden verkopen.

  Duurzame ontwikkelingsdoelen

  Melania ondersteunt de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dit project draagt met name bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelen.

  Aanvrager

  Fundasal, een Salvadoraanse NGO met ruime ervaring met het werken met verschillende gemeenschappen in het hele land. Hun aanpak is integrale ontwikkeling van gemeenschappen met speciale aandacht voor huisvesting en economische ontwikkeling.

  Type organisatie: NGO

  Opbouw van de kosten:

  Totaal projectbedrag: €  3.070
  Eigen bijdrage: € 240

  Gevraagd bedrag: 2.830 euro

  %

  Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

  Help dit project.

  Adoptie

  Dit project is geadopteerd door Carla Brokking.