Kippen houden

Beschrijving

Van oudsher wordt het houden van pluimvee geassocieerd met het leven op het platteland. Het is makkelijk in de praktijk en draagt bij aan de gezinseconomie en voedselvoorziening.

Een groep van 15 vrouwen in de plattelandsgemeenschap van La Tijereta heeft zich georganiseerd als een lokale coöperatie met als doel economische onafhankelijkheid als vrouw en als moeder. Ze hebben besloten om een stuk gemeenschapsgrond aan te passen voor het houden van vrije-uitloop-kippen (Hyline brown) voor productie en verkoop van de eieren. Er is veel vraag naar de kippen en hun producten. Door training in het houden van kippen zullen de vrouwen leren zo min mogelijk antibiotica te gebruiken.

De vrouwen vragen Melania om steun voor de aankoop van 100 kuikens, de aanschaf van speciaal voer voor de eerste vier maanden, voor training over het houden van de kippen, vaccinatiecycli, basiskennis van boekhouden en sessies over zelfvertrouwen, vrouwenrechten en het recht om te leven zonder geweld.

Geld nodig voor:

Trainingen en investering in kippenbedrijf.

Waar: La Tijereta, Torola, Morazon, El Salvador
Gevraagd bedrag: 4.550 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: LA-SV-33

Doelen

 • 15 vrouwen in staat te stellen een vaste bron van inkomsten te hebben
 • Groep van onderneemsters toerusten met capaciteiten om een kleine kippen houderij winstgevend te runnen
 • De 15 leden van de coöperatie zijn weerbaarder geworden als vrouw en als micro onderneemster.

Activiteiten

 • schoonmaken van braak-liggende grond en inrichting kippenuitloop
 • plaatsen omheining om de kippenstal te beschermen
 • 12 sessies theorie/praktijk over het houden van kippen (kalender van vaccinaties, voorkomen en behandeling van ziektes)
 • zes sessies over boekhouding en over gender en de weerbaarheid van vrouwen

Resultaten

 • 15 vrouwen hebben hun economische situatie verbeterd
 • 15 families hebben hun dieet verbeterd door de consumptie van gezonde eieren. .
 • 15 vrouwen zijn bewust geworden van hun vrouwenrechten. Hun eigenwaarde en zelfvertrouwen is versterkt.

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

De gemeenschap van Tijereta maakt deel uit van het departement Morazan, dat zwaar getroffen werd tijdens de burgeroorlog in het land. Het regeringsbeleid heeft de hoge werkloosheid en armoede op het platteland, die vooral vrouwen treft, niet kunnen terugdringen. Velen zijn gezinshoofd met kinderen. De meeste mannen migreren het land uit of naar een andere stad op zoek naar werk. Voor plattelandsvrouwen zijn er weinig economische mogelijkheden, wat hun armoedesituatie nog verergert. Met dit project heeft deze groep vrouwen betere mogelijkheden om hun economische activiteit te combineren met hun huishoudelijk werk en de zorg voor hun kinderen. Ze zullen samenwerken, met een onderling overeengekomen tijdschema en verdeling van taken en plichten. Om de productie en verkoop van eieren te versnellen, worden de kuikens van 16 weken oud gekocht.  Geschat wordt dat de eerste eierproductie plaats vindt als de kippen 21 weken oud zijn. Er wordt verwacht dat elk kip 180 eieren per jaar zullen leggen.

De vrouwen in dit project hebben momenteel geen bron van inkomsten. Tot voor kort verloren de meesten van hen hun weinige producten uit hun eigen tuin door de overstromingen in het gebied.  Ze zijn niet in staat geweest om deze activiteiten weer op te pakken omdat de prijzen van agrarische inputs te hoog zijn. Het gebied waar ze wonen ligt ver van de stedelijke gebieden en er zijn weinig organisaties die hen kunnen ondersteunen.

Aanvrager

Fundacion Circulo Solidario

Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:
 • 2.835 euro – trainingen
 • 1.205 euro – transport
 • 1.155 euro – kippenhokken
 • 1.060 euro – leghennen
 • 340 euro – voer

Eigen bijdrage: 2.045 euro

Gevraagd bedrag: 4.550 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Gereserveerd voor fondsen.