Beschrijving

Veertig vrouwen onder de armoedegrens, met mogelijkheden om in hun achtertuin kippen te houden, worden voorzien van elk tien kippen en een kippenren. De kippen zullen gehouden worden voor de verkoop van het vlees. De eieren staan aanvullend op het menu van de vrouwen en hun gezinnen.

Voor de verzorging van de kippen en het verkopen ervan op de markt, krijgen de vrouwen een training.

Geld nodig voor:

Veertig kippenrennen, kippen en training.

Waar: Kannamangalam, Tiruvannamalai district,  India
Gevraagd bedrag: 2.315 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AZ-IN-48

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

Het project richt zich op arme vrouwen in de leeftijd van 18 – 40 jaar, waaronder weduwen en gescheiden vrouwen. Het grootste deel van het jaar hebben ze geen werk en zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van anderen. Dat maakt hen ook enigszins lethargisch. Vaak wijten ze alles wat hen overkomt aan het (nood)lot. Met het kippenproject hopen ze meer zelfvertrouwen te krijgen. Allen nemen deel aan zelfhulpgroepen van Vrouwen voor vrouwen.

Aanvrager

Women for women

Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:
  • 670 euro – kippen
  • 100 euro – medicamenten
  • 510 euro – voer (opstartperiode)
  • 510 euro – kippenrennen
  • 160 euro – training
  • 270 euro – projectkosten
  • administratie + overig

Eigen bijdrage: 180 euro

Gevraagd bedrag: 2.315 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project is geadopteerd door het Maria Strootfonds, Emmaus en individuele giften.