Ondernemers in bloemsierkunst

Beschrijving

Een groep van 36 achtergestelde vrouwen (met 77 kinderen), deels al werkzaam in de bloemenindustrie wordt begeleid en getraind van afhankelijke medewerkster naar zelfstandige ondernemer.

Geld nodig voor:

Intensieve trainingen op het gebied van sierteelt, bloemproductontwerp, krediet en financieel beheer, evenals marketingmanagement. Het projectbudget voorziet ook in zaaigoed voor eigen bloementeelt.

Waar: Pallapatty, Tamil Nadu
Gevraagd bedrag: 3.500 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AZ-IN-55

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

De bloemenindustrie doet het goed in dit deel van India. Maar de handel wordt gedomineerd door een klein aantal commissionairs. Vrouwen lijden onder deze omstandigheden. Door zich te specialiseren in bloemsierkunst kunnen ze zich onderscheiden en een eigen niche-markt opbouwen.

Aanvrager

Tamil Nadu People Welfare Association

Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:

Totale projectkosten: 4.700 euro

Eigen bijdrage: 1.200 euro

Gevraagd bedrag: 3.500 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is geadopteerd!