Beschrijving

De Japanse Kwartel is een sterke, snelgroeiende kippensoort in de pluimveefamilie en ideaal geschikt voor de fokkerij. Onderzoek naar de economische vraag in de regio, leidt tot de conclusie dat dit een kansrijk product is voor handel via de lokale markten.

Een twintigtal kansarme plattelandsvrouwen krijgt een lening om in een kwartels te investeren en een training hoe kwartels te houden en te verhandelen. Ook in de bijbehorende voorzieningen wordt geïnvesteerd: kooien, voer en veterinaire medicijnen. De lening moet in tien gelijke termijnen worden terugbetaald zodat dit geld opnieuw geïnvesteerd kan worden in een nieuwe groep vrouwen.

Geld nodig voor:

Aanschaf kwartels plus toebehoren en het volgen van een training.

Waar: Padagam. Tamilnuda district, India
Gevraagd bedrag: 1.455 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AZ-IN-53

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

Dit project is nodig omdat deze twintig vrouwen geen dagelijkse inkomsten hebben, onder de armoedegrens leven en tot achtergestelde groepen gerekend moeten worden: weduwen, gescheiden of verlaten door hun man. Met de kwartelkwekerij kunnen ze een klein bestaan opbouwen. Er is onderzoek gedaan op de lokale markten naar de vraag en die lijkt kansrijk te zijn. Kwartels vormen een van de snelstgroeiende kippensoorten en zijn weinig vatbaar voor ziektes.

Bovendien is het project opgezet als een ‘revolving fund’. Dat betekent dat de startlening terugbetaald zal worden uit de gegenereerde inkomsten en dat daarmee een volgende groep vrouwen geholpen wordt. De implementatie krijgt mede vorm door de oprichting van een comité dat het project evalueert en de fondsen beheert… -goed voor de organisatiegraad van de vrouwengemeenschap.

Aanvrager

Association for Rural and Tribal Improvement (ARTI)

Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:
  • 590 euro – kwartelkuikens
  • 520 euro – kwartelkooien
  • 190 euro – kwartelvoer
  • 150 euro – medicijnen
  • 120 euro – training
  • 160 euro – administratie en projectkosten

Eigen bijdrage: 270 euro

Gevraagd bedrag: 1.455 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is geadopteerd door:

Stichting van Helden Tucker