Revitalisering verzuurde landbouwgronden

Beschrijving

In dit project zullen 18 vrouwen technisch getraind worden en gaan werken als makers van organische compost. Ze worden verdeeld in drie groepen met eigen mestputten. Tegelijkertijd zullen 18 andere vrouwen die koeien onder hun hoede hebben, getraind worden in een betere verzorging van hun koeien zodat zij superieur organisch afval [lees: poep] kunnen leveren. Zij zijn ook verdeeld in drie groepen.  De groepen zijn vertegenwoordigd in een eigen bestuur.

Geld nodig voor:

De inrichting en het opstarten van drie composteerputten,  materiaal voor een betere verzorging van de koeien, trainingen.

Waar: Tamil Nuda, India
Gevraagd bedrag: 3.295 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AZ-IN-64

Vrouwen zullen trainingen krijgen in het opbouwen en onderhouden van organisatie – en handelsnetwerken. De vrouwen zullen coöperatievormen aangaan met boeren en kleinbedrijven om hun organische mest te verkopen.

Er zal een intensieve begeleiding zijn voor deze 36 vrouwen, waarbij zij elkaar ondersteunen om hun dagelijkse activiteiten te verfijnen en duurzaam te laten zijn. Dit alles zal gebeuren onder de begeleiding van de lokale organisatie Tamil Nadu People Welfare Association (TAPWA), een NGO die grotendeels uit lokale vrouwen bestaat. Zij zullen voor deze trainingen beproefde experts inhuren. Melania heeft eerder een project onder leiding van TAPWA ondersteund, waaruit hun professionele werkwijze bleek met goed resultaten, toegepast op de lokale situatie.

De te verwachtte resultaten zijn dat vrouwen financieel onafhankelijk worden en hun sociale en financiële situatie verbeterend zal zijn. Zij zullen beter in staat zijn tegemoet te komen aan de behoeftes van hun familie. Ten slotte zullen zij bijdragen aan een grotere welvaart in hun gemeenschap en zullen zij een voorbeeld zijn voor andere vrouwen om activiteiten te ontplooien om armoede te kunnen verminderen.

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

Het land is droog en steeds minder vruchtbaar geworden in en rondom drie afgelegen dorpen in het Dindigul District in Tamil Nadu. Het zijn voormalig stukken landbouwgrond waarop rijke boeren eens hun gewassen weldadig lieten verbouwen. Door het gebruik overdadig chemische mest om hun gewassen sneller te laten groeien, ging de kwaliteit van de landbouwgronden snel achteruit.  In veel gevallen verloor de grond hun vruchtbaarheid, werd het land droger en verlieten dezelfde boeren dit land. Tegenwoordig hebben zeer arme bevolkingsgroepen, waaronder kleine boeren, hier hun zelfgemaakte huizen opgetrokken. De kleine boeren werken hard op het land met een zeer minimale opbrengst. Wanneer hier niets in verandert, dreigt binnenkort een aanzienlijke voedselschaarste, met kinderen als eerste slachtoffers.

Vrouwen uit deze gemeenschappen hebben zich verzameld om iets aan deze dreigende voedselschaarste te doen. In dit gebied zijn vrouwen, als zij hiervoor tenminste de middelen voor hebben, de traditionele hoeders van melkgevend vee. Zij weten dat er een manier is om het proces van de achteruitgaande kwaliteit van het land tegen te gaan.

Aanvrager

Tamil Nuda People Welfare Associaton (TAPWA)

Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:
  • 130 euro – bouw demonstratieput
  • 320 euro – vaardigheidstrainingen
  • 3.095 euro – bouw en inbedrijfstelling composteerputten
  • 900 euro – monitoring en begeleiding

Eigen bijdrage: 900 euro monitoring en begeleiding door TAPWA + 250 euro door betrokken vrouwen

Gevraagd bedrag: 3.295 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is geadopteerd door een fonds dat anoniem wenst te blijven.