Dit katoenproject omvat inkomensgenererende activiteiten via de verkoop van katoen.

Doel:
De economische situatie van de vrouwen die aan het project deelnemen wordt verbeterd waardoor zij hun gezin beter kunnen onderhouden en daarnaast hun status binnen de gemeenschap zal verbeteren.

Op het platteland zijn nog steeds veel mensen het slachtoffer van polio omdat er een gebrek is aan goede vaccinatiesystemen. Er zijn onvoldoende voorzieningen voor polio-slachtoffers.  Bovendien worden deze polio-slachtoffers gediscrimineerd.

Geld nodig voor:

Aankoop katoen, weegmachine en rickshaw.

Waar: Andra Pradesh, Chittoor district, India
Gevraagd bedrag: € 1.260,-
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer:AZ-IN-11/E

Doelgroep:
10 gehandicapte vrouwen (polio-slachtoffers)

Andra Pradesh, Chittoor district, India

Activiteiten

10 vrouwen, polio slachtoffers, uit 1 dorp nemen deel aan dit project. Het is voor deze vrouwen moeilijk om werk te vinden niet alleen omdat zij gediscrimineerd worden maar ook omdat hun mobiliteit beperkt is. De vrouwen worden georganiseerd in een collectief en het is de bedoeling dat er op den duur een coöperatie zal ontstaan.

Het zuiden van India kenmerkt zich door de katoenindustrie. ‘Katoenafval’ wordt in bulk door textielfabrieken in kleinere verpakte hoeveelheden verkocht aan oa tankstations en garages. De katoen wordt gebruikt voor het schoonmaken van voertuigen en machines. De vrouwen werken vanuit huis en zullen de katoen inpakken; 25 pakketten per dag. Zij krijgen 50 kg. Er wordt gezorgd voor een opslagplaats voor de pakketten. Er zijn +/- 500 tankstations en garages in de omgeving; er is voldoende afzetmarkt. De pakketten zullen worden gedistribueerd met een rickshaw.

De winst per pakket is 5 Rs en de opbrengst derhalve 25 Rs per dag en 3.750 Rs per maand. Er is een kleine bijdrage aan het collectief en op den duur kan er meer katoen worden gekocht en kunnen ook andere vrouwen aanhaken. Door dit project hebben de vrouwen een inkomen waardoor ook hun status binnen de gemeenschap zal verbeteren.

Aanvrager

Communicare

Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:
Aankoop van katoen
Elektronische weegmachine
Rickshaw
Coördinatiekosten
Administratie

Eigen bijdrage: € 370,-

Gevraagd bedrag: € 1.260,-

%

Welk deel van het budget is al gefinancierd?

Adoptie

Dit project is gefinancierd uit vrije giften en eigen gelden van de Stichting.