Beschrijving

De groep bestaat uit 20 alleenstaande meisjes/vrouwen tussen de 18-40 jaar met kleine kinderen tot 10 jaar. De meesten zijn tiener moeders en/of seksueel misbruikt. Door vroege zwangerschap hebben ze hun opleiding moeten afbreken of zijn ze gestigmatiseerd in hun gemeenschap. Door alleenstaand ouderschap, geen opleiding en geen werk, leven deze jonge moeders in grote armoede en sociale isolatie. Ze kunnen moeilijk voor zichzelf en hun kinderen in de eerste levensbehoeften voorzien (eten, school, gezondheid).

De bedoeling is om deze jonge moeders -zonder vast inkomen en beroep- op te leiden als kapster, zodat zij kunnen gaan werken in een professionele kapsalon of zelf een kapsalon kunnen beginnen. Met het opzetten en beheren van een eigen UWG kapsalon, die zowel functioneert als opleidingsplek en als onderneming/werkgever, kan dit gerealiseerd worden. De deelneemsters kunnen zichzelf en hun kinderen beter verzorgen (voeding/school/medische zorg) en met wat spaargeld kunnen ze ook hun agrarische activiteiten rond het huis uitbreiden. UWG kan met een goed lopende kapsalon als opleidingsplek en als commerciële onderneming kwetsbare groepen in de gemeenschappen trainen en ondersteunen in het vinden van werk.

Geld nodig voor:

Kapsalon en opleiding tot kapster voor misbruikte jonge moeders.

Waar: Kisiwa, Kenia
Gevraagd bedrag: 3.023 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-KE-30

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

De Ufanisi vrouwengroep is een zelf-hulp groep die de meeste kwetsbare vrouwen en meisjes in de gemeenschappen stimuleert om zich te verenigen om gezamenlijk hun sociale en economische positie te verbeteren. Ze organiseren trainingen en bijeenkomsten en geven voorlichting, o.a. op het gebied van het houden van kleinvee (kippen, eenden, geiten etc.) rond het huis en het verbouwen van gewassen en groenten voor eigen gebruik en verkoop. Ook wordt er voorlichting gegeven over gezonde voeding en delen ze maandverband uit, zodat jonge meisjes minder hoeven te verzuimen op school.

Ufanisi werkt in een afgelegen district, waar veel vrouwen weinig verdienen aan onregelmatig werk op het land (niet meer dan 10 euro per maand!) en die geen geld hebben om transport te betalen naar een grotere plaats om een opleiding te volgen. Vrouwen en meisjes die in grote armoede leven zijn en ook nog ongewenst zwanger zijn geraakt, zijn gauw het slachtoffer van sexueel misbruik of komen snel in de positie terecht om in ruil voor sex hun geld te verdienen.

Kernprobleem is dat de deelneemsters te weinig inkomen hebben en dat ze geen geld hebben om een opleiding buiten hun eigen dorp te volgen. De UWG wil graag een opleiding tot kapster aanbieden, maar daarvoor is een ingerichte kapsalon waar de deelneemsters kunnen oefenen, een absolute voorwaarde. Het vinden van betaald werk na deze leerperiode is belangrijk om een geloofwaardig project te zijn. Daarom wordt er vooraf contact gezocht met goede kapsalons in de regio en zullen er afspraken gemaakt worden om cursisten na hun opleiding een arbeidscontract aan te bieden met loon (naar verwachting tussen 150-300 euro per maand). Een aantal van 5 deelneemsters start een eigen bedrijfje en zij kunnen hiervoor een lening afsluiten.

Het plan is om elk jaar een groep van 20 vrouwen/meisjes te trainen. Hierbij zal de ‘oude’ groep deelneemsters betrokken worden om hun kennis en ervaring door te geven aan de nieuwe groep. Afspraken met bestaande kapsalons (werkgarantie) is essentieel en ook de bemiddeling voor het verkrijgen van startkapitaal bij het opzetten van een eigen ondernemening.

Het project kent 4 kernactiviteiten:

  1. Het inrichten van een kapsalon als oefenplaats voor 20 jonge alleenstaande moeders (per jaar)
  2. Training gedurende 2 maanden in kappen en in boekhouden, ondernemerschap en management. Hiervoor worden opleiders van het Sanga’lo Instituut ingehuurd.
  3. a. Werkplekken, contracten en mentorschap organiseren voor 15 meisjes in bestaande kapsalons in de streek.
    b. Een groepje van 5 deelneemsters gaat een eigen kapsalon starten.
  4. Training van trainers: opgeleide deelnemers dragen kennis en vaardigheden over aan een nieuwe groep deelnemers.

Aanvrager

Ufanisi Women Group (UWG)

Type organisatie: Self supporting group

Opbouw van de kosten:
  • 1655 euro – inrichting (wasbassins, droogkappen, spiegels)
  • 155 euro – kappersgereedschap (scharen e.d.)
  • 1460 euro – trainingen en monitoring

Eigen bijdrage: 640 euro monitoring

Gevraagd bedrag: 3.023 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is gereserveerd voor adoptie door Kerkgenootschap Dominicusgemeente te Amsterdam.