Spinazie en kool op droge grond

Beschrijving

Teelt van spinazie en sukumawiki, een soort kool, met behulp van druppelirrigatie. De vrouwen beschikken over een stukje land van anderhalve hectare. Water uit het naastgelegen Victoriameer is gratis, maar moet wel worden opgepompt. Een pomp, twee tanks en een irrigatiesysteem kunnen hier voor worden ingezet. Duurzaam, door voor zonne-energie te kiezen.

Naar beide groenten is grote vraag. Vaak zijn ze vanwege de droogte niet te krijgen. De vrouwen hebben al contact gelegd met vijf scholen voor de levering van groenten voor de schoolmaaltijden. Ze verwachten in het begin minimaal 55 euro per maand te verdienen. Later zal dat bedrag toenemen. Een deel van de inkomsten zal worden gereserveerd voor onderhoud en vervanging en voor een spaarsysteem. 

Er wordt financiering gevraagd voor twee watertanks, een pomp die op zonne-energie werkt, irrigatiebuizen, trainingskosten, transport van equipment en een fonds voor onderhoudskosten. Dit fonds wordt door de groep aangevuld met een deel van de inkomsten tijdens de uitvoering van de activiteiten. De initiële eigen bijdrage bestaat uit land, installatiekosten en de aankoop van groentenzaden.

Om met het systeem te leren omgaan krijgen de leden een training in aanleg, onderhoud en gebruik van druppelirrigatie, gewasrotatie ter preventie van ziekten, het instant houden van bodemvruchtbaarheid, boekhouden, bedrijfskunde, sparen en lenen. De training wordt gedurende twee maanden twee keer per week gegeven, theorie in de morgen, praktijk in de middag. De training wordt gegeven door het ministerie van landbouw samen met de firma die het irrigatiesysteem levert. 

Geld nodig voor:

Druppelirrigatiesysteem, watertanks en pomp op zonne-energie.

Waar: Gaza Village, Rarieda District, Kenia
Gevraagd bedrag: 3.195 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-KE-49

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

Muungano Wa Maendeleo is opgezet door 39 vrouwen die HIV positief zijn of HIV/aids weduwen. Deze vrouwen hebben een moeilijk bestaan. Ze zijn vanwege de HIV/aids gestigmatiseerd.

Daaraan vooraf gaat dat vrouwen van de Luo-stam, nauwelijks onderwijs krijgen en de banen die er zijn, naar mannen gaan. Daardoor is er geen betaald werk voor hen te vinden. Om deze problemen aan te pakken willen de vrouwengroep  beginnen met duurzame groententeelt. Ze beschikken over een stuk land en water uit het Victoriameer is gratis.

De productie is laag omdat de regenval onregelmatig is en er periodes van droogte zijn. Lichamelijk is het zwaar werk om de planten ‘met de hand’ water te geven. Het water moet op grote afstand worden gehaald,  in emmers op het hoofd gedragen.  Zeker voor HIV/Aids-vrouwen waarvan de gezondheid niet erg goed is, valt dit niet mee.

Aanvrager

Muungano Wa Maendeleo – “Samen voor ontwikkeling”

Type organisatie: zelfhulpgroep

Opbouw van de kosten:
  • 1.060 euro – waterpomp op zonne-energie
  • 585 euro – twee watertanks
  • 1.140 euro – irrigatiesysteem
  • 1.635 euro – land, gereedschap en zaaigoed
  • 285 euro – training

Eigen bijdrage: 1.510 euro

Gevraagd bedrag: 3.195 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project wordt gefinancierd door KVG Bennekom en KVG Wageningen