Handel in tweedehands kleding

Beschrijving

Ooit van Zitenje gehoord? Voor vrouwen in Malawi is het een onmisbaar kledingstuk. De meeste vrouwen hebben tenminste 3 of 4 van die doeken voor verschillende gelegenheden. Ze gebruiken de een om om hun middel te slaan als ze het huis schoonmaken, de andere wanneer ze met de bus gaan en de andere wanneer ze naar een speciale feestelijke gelegenheid gaan. Op de foto zie je dat alle vrouwen dezelfde Zitenje aanhebben voor de vergadering van hun vrouwengroep, de Guta Women Group.

Geld nodig voor:

Inkoop van kleding in Blantyre, transport naar het Zomba District, een ondernemerstraining en training in Village Banking

Waar: Chingale, Malawi, Afrika
Gevraagd bedrag: 2.925 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-MA-06

De Guta Women Group bestaande uit 20 vrouwen heeft het plan opgevat om te gaan handelen in Zitenjes en andere tweedehands kleding. Ze gaan deze kleding in Blantyre kopen en vervolgens in Chingale, waar ze wonen, verkopen. Een deel van de winst gaan ze gezamenlijk sparen. Op deze manier willen ze de levenstandaard van hun gezin verhogen, hun sociaal economische positie versterken en de vrouwengroep versterken. Dat is hard nodig want Chingale ligt diep in een ruraal gebied het Zomba disctirct in het Zuiden van Malawi. Het is moeilijk bereikbaar doordat de weg er naar toe slecht is. Bovendien heeft dit gebied veel last van droogte. Door de droogte is de maisoogst vaak slecht en is er veel armoede. Met de handel in tweedehands kleding proberen de vrouwen hier verandering in te brengen.

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

Vrouwen hebben veel taken, worden nauwelijks betrokken bij het nemen van beslissingen, hebben te maken met huiselijk geweld en krijgen weinig kans om zichzelf te ontwikkelen.

Aanvrager

Guta CBO Women Club

Type organisatie: vrouwengroep

Opbouw van de kosten:
  • 2.055 euro – inkoop kleding
  • 55 euro – transport
  • 710 euro – ondernemerstraining
  • 710 euro – training in Village Banking

Eigen bijdrage: 605 euro

Gevraagd bedrag: 2.925 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is gefinancierd door KVG Hoorn